Aarhus Universitets segl

Læring af fejl i offentlig digitalisering

Baggrund for projektet

Der er ingen tvivl om, at offentlig digitalisering er kommet for at blive. Dog er der i nyere tid eksempler fra f.eks. sundhedssektoren på, hvordan indføring af digitale systemer kan medføre fejl med ret så store og udbredte negative konsekvenser. Fejl er interessante fordi de giver mulighed for læring og forbedring af praksis. Imidlertid ved man meget lidt om, hvordan man sikrer læring af sådanne fejl på måder, der kan være med til at forbedre offentlig digitalisering og offentligt ansattes digitale ekspertise.

Projektets formål og undersøgelsesmetode

Gennem en række kvalitative og kvantitative studier undersøges læring af fejl i offentlig digitalisering i sundhedssektoren i samarbejde med Region Midtjylland.

Projektet bidrager med en ny teoretisk forståelse af, hvordan fejl og relateret læring udvikles på interagerende interpersonelle, digitale systemer og institutionelle niveauer.

Formålet hermed er at opnå viden om, hvordan umiddelbart lokale, individuelle fejl og relateret læring udvikles som del af større, integrerede systemer af mennesker, digitale teknologier og overordnede strategier og ledelse. Centrale spørgsmål, som projektet skal besvare er:

  1. Hvordan medarbejdere, ledere, patienter og IT-udviklere gennem fælles refleksioner over fejl bidrager til læring og forbedring af praksis.
  2. Hvordan digitalt medieret viden påvirker medarbejdere, ledere, patienter og IT-udvikleres fælles refleksioner over fejl og viden om digitale systemer.
  3. Hvordan læring af fejl påvirkes af og påvirker lokale og institutionelle strategier og ledelse i offentlig digitalisering.

Yderligere information om projektet

Projektet ledes af lektor Charlotte Jonasson (AU) i samarbejde med bl.a. professor Jeppe Agger Nielsen (AAU). I projektets følgegruppe indgår forskere fra AU (bl.a. lektor Anne Mette Kjeldsen) samt forskere fra RUC, Technical University Munich, Helsinki University, KDI School of Public Policy and Management og Macquarie University. Projektet er støttet af Danmarks Frie Forskningsfond i perioden 2021-2024.