Aarhus Universitets segl

Digital ledelsestræning

Baggrund for projektet

Den teknologiske udvikling buldrer afsted, og det kan være svært at følge med som virksomhedsleder. Dels har ledere i mindre og mellemstore virksomheder ofte ikke tid til at tage på kursus, og dels kan det være en udfordring for ledere at anvende den viden, de har fået, når de kommer tilbage fra kurset. Den digitale verden åbner op for en ny mulighed for at tage på virtuelt kursus – med udgangspunkt i egen praksis.

iLEAD-app’en giver virksomheder mulighed for at tage ejerskab over deres ledelsestræning, ved at bringe den ind i organisationen, frem for at lade den foregå eksternt. Det gælder også offentlige organisationer, om end hovedfokus i iLEAD er på private virksomheder.

Projektets formål og undersøgelsesmetode

iLEAD-projektet er et tværfagligt projekt, der har til formål at styrke kvaliteten af ledelse via nye digitale metoder. Det sker bl.a. ved at tilvejebringe viden om nye ledelsesudfordringer og eksperimentere med effekten af digitale ledelsesunderstøttende forløb.

Industriens Fond finansierer iLEAD-projektet, der er et tværfagligt samarbejde mellem Copenhagen Business School, Københavns Universitet og Aarhus Universitet. Projektet har et tæt samarbejde med følgende organisationer: Dansk Industri, Innovationsfonden, Dansk Erhverv, Lederne og SMV Danmark. Det understøtter ambitionen om at styrke fremtidens ledere – til gavn for vækst og forbedret konkurrenceevne.

iLEAD har tre hjørnestem: viden, redskaber og dialog, der vil bidrage til udvikling af viden om ledelse og deling af denne viden. Med iLEAD-appen vil vi motivere danske ledere til aktivt at arbejde med deres daglige ledelse.

I februar blev der rekrutteret 239 ledere fra 184 virksomheder i Danmark til at indgå i projektet. Der blev trukket lod om, hvem der skulle modtage træning hvornår, og lederne fik en velkomstmail, en startdato og blev bedt om at levere e-mailadresser på deres ansatte.

I april gennemførte disse ansatte en præ-interventionsspørgeskemaundersøgelse, og lederne startede derefter træningen i maj. De bliver trænet i to uger under anvendelse af appen, hvorefter de bruger redskaberne fra denne træning i fire uger. Derefter træner de igen i to uger med appen.

Til slut modtager medarbejderne en post-interventionsspørgeskemaundersøgelse, og lederne får feedback på deres udvikling. Den første testrunde omfatter især private ledere (samt nogle få offentlige ledere), men i efteråret 2019 vil iLEAD-projektet teste appens anvendelighed bredt i den offentlige sektor.

Yderligere information om projektet

Professor Niels Westergård-Nielsen fra CBS er projektleder. Ud over lektor Anne Bøllingtoft og professor Lotte Bøgh Andersen fra Kong Frederiks Center for Offentlig ledelse deltager også lektor i psykologi Ann-Louise Holden fra Københavns Universitet samt lektor Mari-Klara Stein og professor Tina Blegind Jensen fra CBS. De to sidstnævnte er begge specialiseret i IT ledelse. Læs mere om projektet her.