Publications from AFSK

Publikationer udgivet af Analyseinstitut for Forskning 1998-2004

The Danish Institute for Studies in Research and Research Policy (in Danish: Analyseinstitut for Forskning (AFSK)) was established in 1997 as a government research institute under the Danish Ministry of Research. As of 1 January 2004 the Institute was reorganised as a research centre at Aarhus University, Faculty of Social Sciences, under the new name: The Danish Centre for Studies in Research and Research Policy (in Danish: Dansk Center for Forskningsanalyse (CFA)).

During the years 1998 to 2004 the Danish Institute for Studies in Research and Research Policy produced and published a number of publications, among these the official Danish publications on R&D (research and development) statistics. The publications can be found below.


  Reports

  2003

  Forskningsledelse i en forskningspolitisk kontekst - Udviklingskontrakter og ledelsesreformer på danske universiteter
  Rapport 2003/10; P. B. Andersen. Analyseinstitut for Forskning.

  Research Management Processes under Rapid Change
  Rapport 2003/9; K. Siune (ed.). Analyseinstitut for Forskning.

  God Praksis for Forskningskommunikation
  Rapport 2003/8; K. Aagaard og N. Mejlgaard. Analyseinstitut for Forskning.
  Udarbejdet på opdrag af Tænketank vedr. Forståelse for Forskning, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

  Forskningspolitik og tværdisciplinaritet
  Rapport 2003/7; K. Aagaard. Analyseinstitut for Forskning.

  Science and Society - Building Bridges of Excellence. Perceptions on the Interaction between Public Research and Enterprises
  Rapport 2003/6; E. Kalpazidou Schmidt. Analyseinstitut for Forskning.

  Danske erhvervslederes meninger om forskning, udvikling og anden innovation
  Rapport 2003/5; E. K. Graversen, P. S. Lauridsen og P. S. Mortensen. Analyseinstitut for Forskning.

  Changes in Research Management at Danish Universities and Government Research Institutes
  Rapport 2003/4; K. Langberg. Analyseinstitut for Forskning.

  Building European Research Capacity - Proceedings from MUSCIPOLI Workshop Three
  Rapport 2003/3; L. Tsipouri and E. Paraskevopoulou (ed.). Analyseinstitut for Forskning.

  The Use of Evaluations in Europe - Report from The European RTD Evaluation Network Meeting
  Rapport 2003/2; K. Siune og E. Kalpazidou Schmidt. Analyseinstitut for Forskning.

  Aktiemarkedets prisfastsættelse af FoU-intensive virksomheder, herunder aktivering af FoU-udgifterne
  Rapport 2003/1; M. Bayer. Analyseinstitut for Forskning.

  2002

  Politik og forskning - Forskningspolitik mellem autonomi og heteronomi
  Rapport 2002/8; N. Mejlgaard,  K. Aagaard og K. Siune. Analyseinstitut for Forskning.

  The design and delivery of inter- and pluri-disciplinary research - Proceedings from MUSCIPOLI Workshop Two
  Rapport 2002/7; K. Aagaard og K. Siune (ed.). Analyseinstitut for Forskning.
  Dansk resumé af Rapport 2002/7

  Universitetsforskere om arbejdsvilkår, forskning og ledelse
  Rapport 2002/6; P. S. Lauridsen. Analyseinstitut for Forskning.

  Danske virksomheders forskningssamarbejde
  Rapport 2002/5; E. K. Graversen. Analyseinstitut for Forskning.

  Hvor kommer forskerne fra?
  Rapport 2002/4; E. Vestergaard. Analyseinstitut for Forskning.

  Forskningsledelse under forandring - CASE: Institut 8 på RUC
  Rapport 2002/3; K. Langberg. Analyseinstitut for Forskning.

  Focus on biotechnology. Issues related to R&D in biotechnology - Denmark in a comparative perspective
  Rapport 2002/2; N. Mejlgaard og K. Siune (ed.). Analyseinstitut for Forskning.

  Dynamik og fornyelse på danske universiteter og sektorforskningsinstitutioner - En analyse af hvad der karakteriserer dynamiske og fornyende forskningsmiljøer
  Rapport 2002/1; E. K. Graversen, E. Kalpazidou Schmidt, K. Langberg og P. S. Lauridsen. Analyseinstitut for Forskning.
  Dansk resumé af Rapport 2002/1               English summary of Report 2002/1

  2001

  Science Policy – Setting the Agenda for Research. Proceedings from MUSCIPOLI Workshop One
  Rapport 2001/8; K. Aagaard og K. Siune (ed.). Analyseinstitut for Forskning.

  Folk og forskning - Bioteknologi i vidensamfundet
  Rapport 2001/7; N. Mejlgaard og K. Siune. Analyseinstitut for Forskning.

  Et forsøg på Benchmarking - En analyse af de samfundsvidenskabelige og juridiske institutter ved de højere læreanstalter
  Rapport 2001/6; B. Damm. Analyseinstitut for Forskning.

  Universitetsforskernes arbejdsvilkår og holdninger til forskningens og forskeres vilkår - Hovedresultater
  Rapport 2001/5; K. Langberg og P. S. Lauridsen. Analyseinstitut for Forskning.

  Betydning af regional beliggenhed for forsknings- og udviklingsakivitet
  Rapport 2001/4; A. L. Broberg. Analyseinstitut for Forskning.

  Videnskabelighed - Femten portrætter
  Rapport 2001/3; E. Vestergaard og D. F. N. Mouridsen. Analyseinstitut for Forskning.

  Folk og Forskning - Opfattelser og holdninger, 1997-2000
  Rapport 2001/2; K. Siune og N. Mejlgaard. Analyseinstitut for Forskning.

  Science under Pressure - Proceedings
  Rapport 2001/1; K. Siune (ed.). Analyseinstitut for Forskning.

  2000

  Dansk forskningspolitik - Organisation, virkemidler og indsatsområder
  Rapport 2000/9; K. Aagaard. Analyseinstitut for Forskning.

  Forskningsledelse under forandring - CASE: Skov & Landskab
  Rapport 2000/8; K. Langberg. Analyseinstitut for Forskning.

  Danish research co-operation in EU: Extent, return and participation
  Rapport 2000/7; E. K. Graversen og K. Siune. Analyseinstitut for Forskning.

  Science and Society
  Rapport 2000/6; K. Siune og T. Vinther. Analyseinstitut for Forskning.

  Patent- og FoU-aktivitet i Danmark - en sammenligning med det øvrige Skandinavien
  Rapport 2000/5; E. S. Madsen, A. Ø. Nielsen og V. Smith. Analyseinstitut for Forskning.

  Politikere og forskning - Politikeres opfattelse og anvendelse af forskning
  Rapport 2000/4; P. Kallehauge og K. Kindtler. Analyseinstitut for Forskning.

  Dansk udbytte af forskningssamarbejde i EU
  Rapport 2000/3; B. Damm, E. K. Graversen, K. Siune og V. Smith. Analyseinstitut for Forskning.

  Danske TV-nyheders dækning af forskning og udviklingsarbejde
  Rapport 2000/2; T. Vinther. Analyseinstitut for Forskning.

  Forskningens rolle i det 21. århundrede
  Rapport 2000/1; K. Siune og T. Vinther (ed.). Analyseinstitut for Forskning.

  1999

  Påvirker omfanget af virksomhedernes forskning og udviklingsarbejde deres produktivitet?
  Rapport 1999/7; V. Smith, M. Dilling-Hansen, T. Eriksson og E. S. Madsen. Analyseinstitut for Forskning.

  Forskere på sektorforskningsinstitutioner - Arbejdsvilkår og holdninger til arbejdet
  Rapport 1999/6; P. Kallehauge og K. Langberg. Analyseinstitut for Forskning.

  Løse Fugle - Et studie af forskere i tidsbegrænsede stillinger
  Rapport 1999/5; E. Vestergaard og G. S. Larsen. Analyseinstitut for Forskning.

  Formal Competencies in the Danish National Innovation System
  Rapport 1999/4; E. K. Graversen. Analyseinstitut for Forskning.

  Forskere og forskningsprogrammer - Tidsforbrug og intentioner ved ansøgning om programmidler
  Rapport 1999/3; K. Siune og T. Vinther. Analyseinstitut for Forskning.

  Det Teknisk-Videnskabelige Forskningsråds Fondsfunktion
  Rapport 1999/2; M. Taarnby og E. Vestergaard. Analyseinstitut for Forskning.

  Patentaktivitet og FoU
  Rapport 1999/1; A. Ø. Nielsen. Analyseinstitut for Forskning.

  1998

  Den danske deltagelse i det "Europæiske samarbejde om Videnskabelig og Teknisk Forskning", COST
  Rapport 1998/8; E. K. Graversen. Analyseinstitut for Forskning.

  Sektorforskningens roller og rammebetingelser
  Rapport 1998/7; P. Kallehauge, K. Kindtler og K. Langberg. Analyseinstitut for Forskning.

  Kan den økonomiske teori forklare omfanget af forskning og udvikling i danske virksomheder?
  Rapport 1998/6; M. Dilling-Hansen, T. Eriksson, E. S. Madsen og V. Smith. Analyseinstitut for Forskning.

  Folk og forskning - Danskerne om forskningspolitik
  Rapport 1998/5; K. Siune og T. Vinther. Analyseinstitut for Forskning.

  Folk og forskning - Danskernes kilder til viden om forskning
  Rapport 1998/4; K. Siune og T. Vinther. Analyseinstitut for Forskning.

  Aviser om forskning - Indholdsanalyse af avisernes omtale af forskning og udviklingsarbejde
  Rapport 1998/3; K. Siune og T. Vinther. Analyseinstitut for Forskning.

  Forskning i forskningsmidler - Ansøgere til Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd
  Rapport 1998/2; E. Vestergaard og M. Taarnby. Analyseinstitut for Forskning.

  Folk og forskning - Danskernes opfattelse af forskning
  Rapport 1998/1; K. Siune og T. Vinther. Analyseinstitut for Forskning.


  Working papers

  2003

  R&D Investment and Internal Finance: The Cash Flow Effect
  Working papers 2003/9; C. Bloch. Analyseinstitut for Forskning.

  Hvordan bruges evalueringer i Europa?
  Working papers 2003/8; K. Siune. Analyseinstitut for Forskning.

  How do Science Policymakers Use Evaluation in Europe?
  Working papers 2003/7; E. Kalpazidou Schmidt. Analyseinstitut for Forskning.

  The Effect of R&D Expenditures on Stock Market Returns for Danish Firms
  Working papers 2003/6; C. Bloch. Analyseinstitut for Forskning.

  Virksomheders geografiske koncentration
  Working papers 2003/5; K. S. Nielsen. Analyseinstitut for Forskning.
  English summary: Agglomeration of Firms

  Dynamic Research Environments - A Development Model
  Working papers 2003/4; E. K. Graversen, E. Kalpazidou Schmidt og K. Langberg. Analyseinstitut for Forskning.

  Meromsætning hos danske innovative virksomheder
  Working papers 2003/3; E. K. Graversen og M. Mark. Analyseinstitut for Forskning.

  Knowledge Circulation imbedded in Job Mobility Indicators - Nordic Experience based on register Data
  Working papers 2003/2; E. K. Graversen. Analyseinstitut for Forskning.

  En vurdering af EUROSTATs innovationsundersøgelse (CIS3)
  Working papers 2003/1; P. S. Mortensen. Analyseinstitut for Forskning.

  2002

  Bestemmende faktorer for danske virksomheders valg af forskningssamarbejdspartnere
  Working papers 2002/14; E. K. Graversen og M. Mark. Analyseinstitut for Forskning.

  Management in the Triple Helix - from a University perspective. CASE: Department of Dairy and Food Science, The Royal Veterinary and Agricultural University in Copenhagen
  Working papers 2002/13; K. Langberg. Analyseinstitut for Forskning.

  Public Participation in Technology Foresight
  Working papers 2002/12; N. Mejlgaard og K. Siune. Analyseinstitut for Forskning.

  Organzation and Management of Research Environments
  Working papers 2002/11; E. Kalpazidou Schmidt. Analyseinstitut for Forskning.

  Innovation and Dynamics in Public Research Environments in Denmark - a Research Policy Perspective
  Working papers 2002/10; E. Kalpazidou Schmidt, E. K. Graversen og K. Langberg. Analyseinstitut for Forskning.

  Benchmarking - and ranking of publications. CASE: Economics, Management and Finance
  Working papers 2002/9; K. Langberg. Analyseinstitut for Forskning.

  Forskermobilitet i Danmark
  Working papers 2002/8; E. K. Graversen. Analyseinstitut for Forskning.
  English version: Job mobility among researchers in Denmark

  En ledelsesreform på danske universiteter: Spørgsmål og problemstillinger
  Working papers 2002/7; P. B. Andersen. Analyseinstitut for Forskning.

  Faktorer bag erhvervslivets produktivitetsudvikling, herunder effekten af FoU inden for IKT-området
  Working papers 2002/6; A. L. B. Agerbo. Analyseinstitut for Forskning.

  Where do researchers come from?
  Working papers 2002/5; E. Vestergaard. Analyseinstitut for Forskning.

  Export Performance and Investment in R&D
  Working papers 2002/4; V. Smith, E. S. Madsen og M. Dilling-Hansen. Analyseinstitut for Forskning.

  Erhvervslederes holdninger til det offentliges forskning
  Working papers 2002/3; P. S. Mortensen. Analyseinstitut for Forskning.

  Kvalitativ interviewundersøgelse på Institut 8, Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi, Roskilde Universitetscenter
  Working papers 2002/2; P. B. Andersen. Analyseinstitut for Forskning.

  Knowledge transfer by labour mobility in the Nordic countries
  Working papers 2002/1; E. K. Graversen. Analyseinstitut for Forskning.

  2001

  Folk og forskning - Danskerne om IT-forskning
  Working papers 2001/10; N. Mejlgaard. Analyseinstitut for Forskning.

  Effekten af vægtning og korrektion for partielt bortfald i modeller for regionale og andre forskelle i danske virksomheders forskning og udvikling
  Working papers 2001/9; P. S. Mortensen. Analyseinstitut for Forskning.

  Job Mobility for the HRST population - Implications and evidence from register data
  Working papers 2001/8; E. K. Graversen og K. Friis-Jensen. Analyseinstitut for Forskning.

  Mobility among Researchers
  Working papers 2001/7; K. Langberg og E. K. Graversen. Analyseinstitut for Forskning.

  Nordic Research Personnel - Gender and discipline
  Working papers 2001/6; E. Vestergaard. Analyseinstitut for Forskning.

  Public Understanding of Science – Perceptions of and Attitudes towards Biotechnology in Denmark
  Working papers 2001/5; K. Siune og N. Mejlgaard. Analyseinstitut for Forskning.

  Danske virksomheders effektivitet og investeringer i forskning og udvikling
  Working papers 2001/4; M. Dilling-Hansen, E. S. Madsen og V. Smith. Analyseinstitut for Forskning.

  En empirisk undersøgelse af regionale forskelle i virksomhedernes forskning og udviklingsaktiviteter
  Working papers 2001/3; A. L. Broberg. Analyseinstitut for Forskning.

  The short-run impact of business sector R&D activities on total factor productivity - Emperical evidence from the Danish economy
  Working papers 2001/2; J. Bentzen og V. Smith. Analyseinstitut for Forskning.

  International Research Cooperation, Spillovers and Competition - Empirical Evidence from the EU 4th Framework Programme
  Working papers 2001/1; V. Smith, E. K. Graversen, B. Damm og J. Overgaard. Analyseinstitut for Forskning.

  2000

  Cyclicality of Mobility Rates on Human Capital - Evidence from Danish register data, 1988-1997
  Working papers 2000/5; E. K. Graversen. Analyseinstitut for Forskning.

  R&D and Productivity in Danish Firms: Some Empirical Evidence
  Working papers 2000/4; V. Smith, M. Dilling-Hansen, T. Eriksson og E. S. Madsen. Analyseinstitut for Forskning.

  Regional influence on R&D behaviour - Evidence from Danish firms
  Working papers 2000/3; V. Smith, A. L. Broberg og J. Overgaard. Analyseinstitut for Forskning.

  Performance of Patenting Firms in Danish Manufacturing
  Working papers 2000/2; E. S. Madsen, V. Smith og A. Ø. Nielsen. Analyseinstitut for Forskning.
  (Er ikke tilgængelig elektronisk)

  Forpligtende samarbejde mellem sektorforskningsinstitutioner og universiteter
  Working papers 2000/1; K. Langberg og C. Sørensen. Analyseinstitut for Forskning.

  1999

  An Empirical Analysis of R&D Expenditure in the Nordic Countries
  Working papers 1999/2; J. Bentzen og V. Smith. Analyseinstitut for Forskning.

  The Impact of R&D on Productivity: Evidence from Danish Manufacturing Firms
  Working papers 1999/1; M. Dilling-Hansen, T. Eriksson, E. S. Madsen og V. Smith. Analyseinstitut for Forskning.

  1998

  Market structure, publicly and privately financed R&D spending - Empirical evidence for Denmark
  Working papers 1998/1; M. Dilling-Hansen, T. Eriksson, E. S. Madsen og V. Smith. Analyseinstitut for Forskning.


  Memoranda

  2003

  Foreløbigt forskningsbudget 2004. Finanslovforslag 2004's bevillinger og budgetoverslag 2005-07 vedrørende forskning og udvikling
  Notat 2003/8; P. S. Mortensen. Analyseinstitut for Forskning.
  (Foreløbigt notat - er ikke offentliggjort)

  Klyngeanalyse af virksomheders karakteristika i samspilsprojektet
  Notat 2003/7; E. K. Graversen, P. S. Lauridsen og P. S. Mortensen. Analyseinstitut for Forskning.

  Effektanalyse af virksomheders samspil med videninstitutioner
  Notat 2003/6; E. K. Graversen og P. S. Lauridsen. Analyseinstitut for Forskning.

  Faktorer som fremmer eller hindrer virksomheders samspil med videninstitutioner
  Notat 2003/5; E. K. Graversen, P. S. Lauridsen og P. S. Mortensen. Analyseinstitut for Forskning.

  Metode og resultater fra undersøgelsen af virksomheders samspil med videninstitutioner
  Notat 2003/4; E. K. Graversen, P. S. Lauridsen og P. S. Mortensen. Analyseinstitut for Forskning.

  Science meeting Society - Society meeting Science
  Notat 2003/3; K. Siune. Analyseinstitut for Forskning.

  Den danske brugerundersøgelse i forbindelse med en eventuel etablering af selvstændig Nordisk Forskningsstatistik
  Notat 2003/2; P. S. Mortensen, S. Ladefoged, L. F. Sørensen og A. H. Fuglsang. Analyseinstitut for Forskning.

  CIS3 - The Danish Non-response Analysis
  Notat 2003/1; P. S. Mortensen. Analyseinstitut for Forskning.

  2002

  Den danske forskningsstatistik, set i internationalt og nordisk perspektiv
  Notat 2002/9; P. S. Mortensen. Analyseinstitut for Forskning.

  Forslag til Forsknings- og Innovationsstatistik for erhvervslivet 2002
  Notat 2002/8; P. S. Mortensen. Analyseinstitut for Forskning.
  (Internt notat - er ikke offentliggjort)

  Job Mobility - LFS versus Registers. Data Sources on Human Capital Mobility - the Danish case
  Notat 2002/7; E. K. Graversen. Analyseinstitut for Forskning.

  Forskningssamarbejde og -kompetence blandt danske virksomheder med biotekforskning
  Notat 2002/6; M. Mark og E. K. Graversen. Analyseinstitut for Forskning.

  Finanslovsforslag 2003’s bevillinger og budgetoverslag 2004-06 vedrørende forskning og udvikling
  Notat 2002/5; P. S. Mortensen. Analyseinstitut for Forskning.

  Undersøgelser fra Analyseinstitut for Forskning vedr. samspil mellem virksomheder og vidensinstitutioner
  Notat 2002/4; E. K. Graversen og P. S. Mortensen. Analyseinstitut for Forskning.
  (Internt notat - er ikke offentliggjort)

  Analyse af forskelle mellem Foreløbigt Forskningsbudget 2002 og Offentligt Forskningsbudget 2002
  Notat 2002/3; P. S. Mortensen og C. Sponholtz. Analyseinstitut for Forskning.

  A module on measuring social issues as concerns biotechnology
  Notat 2002/2; K. Siune. Analyseinstitut for Forskning.

  Finanslovsforslag 2002's bevillinger og budgetoverslag 2003-05 vedrørende forskning og udvikling
  Notat 2002/1; P. S. Mortensen og C. Sponholtz. Analyseinstitut for Forskning.

  2001

  Eksemplificering af DEA-metodens vægtberegning
  Notat 2001/9; P. Mortensen, K. Langberg og C. Sponholtz. Analyseinstitut for Forskning.

  Aviser om forskning 1997-1998
  Notat 2001/8; T. Vinther. Analyseinstitut for Forskning.

  FFL2002s bevillinger og budgetoverslag for forskning og udvikling 2002-05
  Notat 2001/7; P. S. Mortensen og C. Sponholtz. Analyseinstitut for Forskning.

  Foreløbigt offentligt forskningsbudget 2002
  Notat 2001/6; P. S. Mortensen og C. Sponholtz. Analyseinstitut for Forskning.

  Teknisk og naturvidenskabelig forskning i Danmark, Norge, Sverige og Finland - omfang og afgrænsningsproblematikker
  Notat 2001/5; N. Helm-Petersen. Analyseinstitut for Forskning.

  Notat vedr. kritikken mod rapporten "Et forsøg på Benchmarking"
  Notat 2001/4; P. S. Mortensen. Analyseinstitut for Forskning.

  Bioteknologi - Opfattelser og holdninger blandt danskere, 1998-2000
  Notat 2001/3; N. Mejlgaard og K. Siune. Analyseinstitut for Forskning.

  Forskningsformidling - Danskernes kilder til viden om forskning
  Notat 2001/2; N. Mejlgaard. Analyseinstitut for Forskning.

  Pengestrømsanalyse belyst ved forskningsstatistikken - Universitetsfinansieret hospitalsforskning samt Grundforskningsfondens centre
  Notat 2001/1; N. Helm-Petersen. Analyseinstitut for Forskning.
  (Internt notat)

  2000

  Forskningsstatistik 1967-1997 med fokus på køn
  Notat 2000/1; J. Jensen og K. Siune. Analyseinstitut for Forskning.

  1999

  Personaleudviklingen på naturvidenskabelige fakulteter
  Notat 1999/3; J. Christensen, B. Damm og K. Langberg. Analyseinstitut for Forskning.

  Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997; med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene
  Notat 1999/2; K. Siune og H. Troelsen. Analyseinstitut for Forskning.

  Mål og Kontraktstyring - Hvad kan man lære af kontraktstyring i staten og af virksomhedsregnskaber fra de højere læreanstalter?
  Notat 1999/1; B. Damm og K. Siune. Analyseinstitut for Forskning.

  1998

  Udviklingskontrakter mellem Forskningsministeriet og Universiteter - Belyst med inddragelse af erfaringer fra Benchmarking og Evalueringer
  Notat 1998/3; B. Damm og K. Siune. Analyseinstitut for Forskning.


  R&D and innovation statistics

   

  R&D in the public sector

  Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor - Forskningsstatistik 2001
  S. Ladefoged og P. S. Mortensen. Analyseinstitut for Forskning, 2003.

  Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor - Forskningsstatistik 2000
  B. Schaumann og P. S. Mortensen. Analyseinstitut for Forskning, 2002.

  Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor - Forskningsstatistik 1999
  N. Helm-Petersen og P. S. Mortensen. Analyseinstitut for Forskning, 2001.

  Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor - Forskningsstatistik 1997
  M. Bayer, K. Langberg, V. Smith og H. Troelsen. Analyseinstitut for Forskning, 1999.

   

  Government Budget for Appropriations or Outlays for R&D

  Offentligt forskningsbudget 2003
  P. S. Mortensen og L. F. Sørensen. Analyseinstitut for Forskning, 2003.

  Offentligt forskningsbudget 2002
  P. S. Mortensen og C. Sponholtz. Analyseinstitut for Forskning, 2002.

  Offentligt forskningsbudget 2001
  P. S. Mortensen og C. Sponholtz. Analyseinstitut for Forskning, 2001.

  Offentligt forskningsbudget 2000
  P. Bason, B. Damm og V. Smith. Analyseinstitut for Forskning, 2000.

   

  R&D in the business sector

  Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2001
  R. W. Jørgensen og P. S. Mortensen. Analyseinstitut for Forskning, 2003.

  Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 1999
  J. Jensen og P. S. Mortensen. Analyseinstitut for Forskning, 2001.

  Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 1998
  R. Stephensen og K. Siune. Analyseinstitut for Forskning, 2000.

  Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 1997
  J. Jensen, V. Smith og R. Stephensen. Analyseinstitut for Forskning, 1999.

   

  Innovation in the Danish business sector

  Innovation i dansk erhvervsliv 2000 - Danmarks bidrag til den tredje fælleseuropæiske innovationsundersøgelse
  R. Stephensen og P. S. Mortensen. Analyseinstitut for Forskning, 2003.

   

  R&D in the health sector

  Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren - Forskningsstatistik 2001
  B. Schaumann og P. S. Mortensen. Analyseinstitut for Forskning, 2003.

  Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren - Forskningsstatistik 2000
  B. Schaumann og P. S. Mortensen. Analyseinstitut for Forskning, 2002.

  Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren - Forskningsstatistik 1999
  H. Troelsen, N. Helm-Petersen og P. S. Mortensen. Analyseinstitut for Forskning, 2001.

  Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren - Forskningsstatistik 1997
  J. Jensen, H. Troelsen og K. Siune. Analyseinstitut for Forskning, 1999.

   

  R&D statistics for Greenland

  Forskningsstatistik for Grønland 1995-2000 - Forskning og udviklingsarbejde i Grønland og ved danske forskningsinstitutioner
  P. S. Mortensen, T. Greiffenberg og B. Poppel. Analyseinstitut for Forskning, 2002.

   

  Nordic R&D statistics

  Nordisk FoU-statistik for 1997 og statsbudgetanalyse 1999
  V. Smith (ed.). Analyseinstitut for Forskning, 2000.
  Rettelsesblad til Nordisk FoU-statistik for 1997 og statsbudgetanalyse 1999

  Nordisk FoU-statistik for 1995 og statsbudgetanalyse 1997
  V. Smith (ed.). Analyseinstitut for Forskning, 1998.


  Conference reports/Proceedings

  Assessing Assessments - European experiences
  Analyseinstitut for Forskning, 1999.

  Proceedings of the third CEIES seminar "Statistics on Research and Development"
  Analyseinstitut for Forskning samt CEIES (Eurostat), 1998.


  Annual reports/annual accounts

  Årsrapport 2003
  Analyseinstitut for Forskning, 2004.

  Årsberetning 2003
  Analyseinstitut for Forskning, 2004.

  Årsrapport 2002
  Analyseinstitut for Forskning, 2003.

  Årsberetning 2002
  Analyseinstitut for Forskning, 2003.

  Årsberetning 2001 samt Virksomhedsregnskab 2001
  Analyseinstitut for Forskning, 2002.

  Årsberetning 2000 samt Virksomhedsregnskab 2000
  Analyseinstitut for Forskning, 2001.

  Virksomhedsregnskab 2000
  Analyseinstitut for Forskning, 2001.

  Årsberetning 1999
  Analyseinstitut for Forskning, 2000.

  Virksomhedsregnskab 1999
  Analyseinstitut for Forskning, 2000.

  Årsberetning 1997-98
  Analyseinstitut for Forskning, 1999.