Aarhus Universitets segl

Nyhed

Workshop om algoritmisk retfærdighed 12-13 november 2020

Deadline for abstracts 8 September

Copyright Anders Trærup

Den 12-13 november 2020 afholder CEPDISC i samarbejde med forskningsprojektet "Bias and Fairness in Medicine" en workshop ved Københavns Universitet om algoritmisk retfærdighed.

Initiativtagere til workshoppen er Sune Holm (Københavns Universitet) og Kasper Lippert-Rasmussen (Aarhus Universitet).  

Workshoppen er foranlediget af en opfordring til filosofiske overvejelser om, hvordan man vurderer rimeligheden af algoritmisk beslutningstagning.

Hvordan kan man realisere de potentielle fordele, der ligger i at anvende edb-systemer til at udlede deraf følgende beslutninger om mennesker, i både den offentlige og den private sektor?

En bred vifte af interessenter, herunder politiske beslutningstagere, offentlige administratorer, virksomheder, ngo'er og akademikere, har udtrykt bekymring for udviklingen af retfærdige algoritmer.

Hvordan man definerer og modellerer algoritmisk retfærdighed debatteres i øjeblikket intenst inden for AI området, også kendt som maskinlæring. Men som flere forskere på området har påpeget, kan man ikke matematisk løse spørgsmålet om, hvad det betyder for en algoritme at være fair. Det er et spørgsmål om etik. Derfor har der også været opfordringer fra folk der beskæftiger sig med machine learning om at filosoffer engagere sig i og anvende deres ekspertise inden for området algoritmisk retfærdighed. Formålet med denne workshop er at gøre netop det.

 

Workshoppen afholdes på engelsk, læs mere om workshoppen og hvordan du tilmelder dig her

Program

Abstracts

Workshoppen er arrangeret med støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond og Danmarks Grundforskningsfond.