Publikationer og papers

Forskningsartikler

Andersen, Lotte Bøgh, Andreas Boesen & Lene Holm Pedersen (2016) Performance in Public Organizations: Clarifying the Conceptual Space. Public Administration Review 76 (6): 852 - 862. 

Andersen, Lotte Bøgh; Anne Bøllingtoft, Martin Christensen & Ida Bøgh Hald (2016) Ledelse af forandring: dilemmaer, udfordringer og erfaringer. Politica,48 (2): 228-250.   

Bro, Louise Ladegaard (2016) Små, store eller måske rettere mellemstore organisationer? En undersøgelse af sammenhængen mellem ledelsesspænd, ledelsesidentitet og brugen af transformationsledelse i danske daginstitutioner. Politica 48 (2): 158-178  

Bro, Louise Ladegaard, Lotte Bøgh Andersen & Anne Bøllingtoft (2016) Low-hanging fruit: Leadership, perceived prosocial impact and employee motivation. International Journal of Public Administration 40 (9): 717 - 729.

Holten, Ann-Louise, Anne Bøllingtoft & Inge Wilms (2015). Leadership in a changing world: developing managers through a teaching and learning programme. Management Decision 53 (5)  

Jacobsen, C. B. & Bøgh Andersen, L. (2015) Is Leadership in the Eye of the Beholder? A Study of Intended and Perceived Leadership Practices and Organizational Performance. Public Administration Review 75 (6): 829–841.

Jensen, Ulrich Thy & Christian Bøtcher Jacobsen (2016) Afhænger ledelse af øjnene, der ser? Lederes og medarbejderes vurderinger af ledelse på tværs af individer, organisationer og områderPolitica 48 (2): 135-157.

 

Papers

Andersen, Lotte Bøgh; Simon Calmar Andersen, Christian Bøtcher Jacobsen & Morten Jakobsen. Leadership Communication, Professional Norms, and Boomerang Effects. Paper prepared for the 2016 ASPA conference in Seattle (March 18-22 2016) and for the 2016 PMRC conference in Aarhus (June 22-24).

Nielsen, Poul Aaes; Boye, Stefan; Holten, Ann-Louise; Jacobsen, Christian Bøtcher; Andersen, Lotte Bøgh (2016) Does Transformational and Transactional Leadership Affect Employee Intrinsic Motivation and Work Engagement?. Paper presented at MPSA 2016, Chicago, USA. 

Jacobsen, Christian Bøtcher; Ulrich Thy Jensen & Lotte Bøgh Andersen (2016) Leadership and Public Service Motivation: How the combination of transformational leadership and contingent verbal rewards can motivate employees. Paper prepared for the 2016 IRSPM conference in Hong Kong, April 13-16.

An, Seung-Ho; Jensen, Ulrich Thy; Andersen, Lotte Bøgh; Ladenburg, Jacob; Meier, Kenneth J.; Salomonsen, Heidi Houlberg. 2016. Seeing Eye to Eye: Can Leadership Training Align Perceptions of Leadership? Paper presented at MPSA 2016, Chicago, USA.

An, Seung-Ho; Kenneth J. Meier; Anne Bøllingtoft & Lotte Bøgh Andersen (2016) Employee Perceived Effect of Leadership Training: Comparing Public and Private Organizations. Paper prepared for the 2016 ASPA conference in Seattle (March 18-22 2016).

Jacobsen, C. B., Andersen, L. B., Bøllingtoft, A., & Ladegaard, L. (2015b). Can leadership training teach leaders to LEAP? Experimenting with leadership training and leadership strategies. Paper presented at the 2015 APPAM conference, Miami, USA. 

Andersen, Lotte Bøgh; Boye, Stefan; Laursen, Ronni (2015) Building support? The importance of verbal rewards for employee perceptions and motivation. Paper presented at Public Management Research Association, Minneapolis, USA. June 2015.

Andersen, Lotte Bøgh; Bjørnholt, Bente; Holm-Petersen, Christina; Ladegaard, Louise (2015). Achieving high quality through active leadership. A qualitative multi-level analysis of span of control, transformational leadership and perceived professional quality. Paper presented at the Transatlantic Dialog Conference in Boston, June 2015. 

Bro, Louise Ladegaard, Lotte Bøgh Andersen and Anne Bøllingtoft (2015) Leadership and Employee Motivation in Different Occupational Settings Paper prepared for the 2015 EGPA conference in Toulouse, France, August 26-28.

Andersen, Lotte Bøgh; Bjørnholt, Bente; Holm-Petersen, Christina; Ladegaard, Louise (2015). Achieving high quality through active leadership. A qualitative multi-level analysis of span of control, transformational leadership and perceived professional quality. Paper presented at the Transatlantic Dialog Conference in Boston, June 2015.

Andersen, Lotte Bøgh; Boye, Stefan; Laursen, Ronni (2015) Building support? The importance of verbal rewards for employee perceptions and motivation. Paper presented at Public Management Research Association, Minneapolis, USA. June 2015.

Andersen, Lotte Bøgh; Bjørnholt, Bente; Holm-Petersen, Christina; Ladegaard, Louise (2015). Leadership and motivation. A qualitative multi-level study of transformational leadership and public service motivation in organizations with different numbers of employees per leader and different hierarchical structure. Paper presented at the IRSPM conference in Birmingham, March 31 to April 2 2015.

Bro, Louise Ladegaard et al. (2014) "Leadership training, leadership strategies and organizational performance. Designing an experiment to test the causal effect of leadership on performance", IRSPM conference in Ottowa, 9-12. April 2014.

Jensen, Ulrich Thy (2014) "Disentangling the Performance Effects of Transformational Leadership: The Role of Person-Environment Fit", IRSPM conference in Ottowa, 9-12. April 2014.

Andersen, Lotte Bøgh, Andreas Boesen & Lene Holm Pedersen (2014) Performance in Public Organizations: Towards a Clarification of the Conceptual Space. Paper presented on “Next Steps for Public Administration in Theory and Practice: Looking Backward and Moving Forward”. November 16-18, 2014, Sun Yat-sen University, Guangzhou, China.

Andersen, Lotte Bøgh, Louise Ladegaard Bro, Anne Bøllingtoft, Tine Eriksen, Ann-Louise Holten, Christian Bøtcher Jacobsen, Ulrich Thy Jensen, Jacob Ladenburg, Poul Aaes Nielsen & Niels Westergaard-Nielsen (2014)Leadership training and leadership strategies in different settings. Designing an experiment to test the causal effect of leadership on performance. Paper prepared for the Workshop on Experimental Methods at the meeting of the Nordic Political Science Association (NOPSA), 12-15 August 2014, in Gothenburg, Sweden

Krogsgaard, Julie Alsøe, Pernille Thomsen & Lotte Bøgh Andersen (2013) Only if we agree? How value conflict moderates the relationship between transformational leadership and public service motivation, IRSPM conference in Prague, 10-12. April 2013.

Wittrup, Jesper (2014). Calculation of student value added in Danish Upper Secondary Education. KORA. 

Formidlingsartikler

Andersen, Lotte Bøgh; Anne Bøllingtoft, Ann-Louise Holten, Christian Bøtcher Jacobsen og Niels Westergaard-Nielsen (2016) Bidrager lederudvikling til bedre resultater i skoler og andre offentlige organisationer? Skolen i Morgen. Årgang 19, nr. 7.

Andersen, Lotte Bøgh (2013) "Transformations- og transaktionsledelse i offentlige organisationer". Administrativ Debat, no. 1, 2013, page 52-55.

Andersen, Lotte Bøgh; Stefan Boye og Ronni Laursen (2015): Skoleledere kan understøtte lærernes motivation.Skolen i Morgen, 2015 (7):10-13.

Andersen, Lotte Bøgh; Pedersen, Lene Holm; Westergaard-Nielsen, Niels (2015) Ledelse, belønning og præstationer version 2.0? Samfundsoekonomen, Nr. 2, 2015, s. 5-10.

https://www.djoef-forlag.dk/services/samf/ (desværre kræves der adgangskode for at komme ind til artiklen, men vi kan bringe nedenstående korte omtale)

Samfundsøkonomen nr. 2-2015

Skab gode rammer for nye løsninger og effektivitet i det offentlige – det var overskriften for Produktivitetskommissionens anbefalinger, som kom for et år siden. I forhold til styring og ledelse i det offentlige blev det anbefalet at øge fokus på tydelig ledelse, motivation og trivsel og at skabe bedre sammenhænge mellem medarbejdernes kompetencer, præstationer og løn. I artiklen i nr. 2 af Samfundsøkonomen, 2015 gør vi status. Vi ser på, hvad det nye var i anbefalingerne, om de giver mening, og på evidensgrundlaget bag dem. Derefter diskuterer vi, om der er sket noget siden, og om der kommer til at ske noget nyt i den nærmeste fremtid. Er vi på vej mod en ny tænkning omkring offentlig ledelse, belønning og præstationer, altså en version 2.0, eller er det hele ’gammel vin på nye flasker’?

Rapporter

Holm-Petersen, Christina; Andersen, Lotte Bøgh; Bjørnholt, Bente; Høybye-Mortensen, Matilde; Ladegaard, Louise; Andersen, Vibeke Normann (2015). Ledelsesspænd på daginstitutionsområdet: Størrelse, ledelsesstil, faglig kvalitet and trivsel.

Holm-Petersen, Christina; Andersen, Lotte Bøgh; Bjørnholt, Bente; Høybye-Mortensen, Matilde; Ladegaard, Louise; Andersen, Vibeke Normann (2015). Ledelsesspænd på daginstitutionsområdet. Bilagsdel.