Projektdeltagere

Projektleder

Lotte Bøgh Andersen

Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, samt

KORA:
Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners
Analyse og Forskning

Lotte@ps.au.dk

 

Projektdeltagere

Studentermedarbejdere

Niels Westergaard Nielsen

Johannes Christensen

Grundspørgeskema og ungdomsuddannelser

Jchristensen@ps.au.dk

Katharina Fisker

Grundspørgeskema og ungdomsuddannelser

KFisker@ps.au.dk

Christian Peter Bay-Andersen

Grundskoler

CBay@ps.au.dk

Mette Pedersen

Grundskoler

MPedersen@ps.au.dk

Andreas Boesen

SKAT og litteraturstudium

ABoesen@ps.au.dk

Katrine Møller

kmoeller@ps.au.dk

Hans Jessen Hansen

SKAT og banker

hjessen@ps.au.dk

Niels Westergaard Nielsen

Rikke Damborg Rasmussen

Dagpasning

RRasmussen@ps.au.dk

Anne Sejerup Madsen

Dagpasning

AMadsen@ps.au.dk

Ann Christina Pedersen

SKAT og banker

Anncp@ps.au.dk

Stefan Boye

Dataanalyse

SBoye@ps.au.dk

Sara Poulsgaard

Dagpasning

sara@ps.au.dk

Lars Kokholm

 

Morten Bruntse

mb_bruntse@hotmail.com