Tilknyttet ekspertgruppe

Arnold Bakker

Erasmus University Rotterdam

John Antonakis

University of Lausanne

Peter Leisink

Utrecht University

James L. Perry

Indiana University

Wouter Vandenabeele

Utrecht University

Gene Brewer

University of Georgia

Jørgen Grønnegaard Christensen

Aarhus Universitet

Kurt Klaudi Klausen

Syddansk Universitet

Carsten Greve

CBS

Kenneth Meier

Texas A&M University

Donald Moynihan

University of Wisconsin-Madison

Edward Lazear

Stanford University

Tor Eriksson

Aarhus Universitet

Kathryn Shaw

Stanford University

Mike Gibbs

University of Chicago