Du er her: AU » Om AU » Institut for Statskundskab

Instituttet
udbyder en ny
engelsk master
i statskundskab

VIL DU LÆSE STATSKUNDSKAB?

På Institut for Statskundskab udbydes følgende bacholoruddannelser: 

TAG EN PH.D. I STATSKUNDSKAB

Institut for Statskundskab optager hvert år ca. 10 ph.d.-studerende. Læs mere om, hvordan du bliver optaget, og hvad en ph.d.-uddannelse kan føre til:

NYHEDER

Forskere viser nu, at man skal passe meget på med at se tilfredshedsmålinger som udtryk for organisationers kvalitet, og at man derfor skal være varsom med at træffe beslutninger på den baggrund. Foto: Jesper Rais, AU

04.02.2016 | Forskningsnyhed

Kan vi stole på tilfredshedsmålinger?

Tilfredshedsundersøgelser kan give et misvisende billede af offentlige institutioners kvalitet. Forskning fra Aarhus BSS viser, at man derfor bør være varsom med at træffe beslutninger, som har indflydelse på borgernes liv, på baggrund af resultater fra evalueringerne.

01.02.2016 | Forskningsnyhed

Nyt nummer af politica

Temanummer om borgerkrig er ude nu. Læs det her.

25.01.2016 | Forskningsnyhed

Soloterrorisme: Årsager og løsninger

Lasse Lindekilde, lektor i statskundskab, har forsket i, hvad der får enlige terrorister til at handle. Deres baggrund er ikke, hvad man måske skulle tro.

Forskerne vil undersøge, hvordan ændringer i balancen i, hvem der bidrager økonomisk, påvirker forhandlinger om statens midler, og hvordan de anvendes. De vil undersøge nærmere, hvem der hovedsagelig står for skatteindtægterne, og hvad disse bidragydere ønsker til gengæld. Foto: Colourbox

14.01.2016 | Forskningsnyhed

7,28 millioner til at undersøge sammenhængen mellem skattebetaling og politiske prioriteringer i Afrika

Forskere fra Aarhus BSS vil i samarbejde med forskere fra Uganda og Tanzania undersøge, hvad det betyder for den politiske linje i Afrika, når der sker forandringer i, hvilke grupper der betaler mest i skat. Danida støtter projektet, som har særligt fokus på Uganda og Tanzania.

Kandestøberen November 2015

NYE BØGER

07.01.2016 | Nye bøger

International PolitikNU – magtbalance, værdier og samarbejde, 2. udgave

Tonny Brems Knudsen er medredaktør på grundbogen, som rummer bidrag fra yderligere ni af instituttets forskere.

19.10.2015 | Nye bøger

Ny bog: Politik

Michael Bang Petersen har udgivet bogen "Politik" i serien Tænkepauser.

27.09.2015 | Nye bøger

Ny bog: "En plads i verden. Det moderne medborgerskab"

Per Mouritsen står bag den første forskningsbaserede bog om medborgerskabets historie og nutidige udfordringer på dansk. Bogen udgives på Gyldendal.

Kasper Lippert-Rasmussen, Michael Hviid Jacobsen, Peter Nedergaard

25.08.2015 | Nye bøger

Ny bog: Videnskabsteori i statskundskab, sociologi og forvaltning

Samfundsvidenskab er en mangfoldig størrelse præget af uenighed omkring, hvordan vi opnår viden, og hvad der kan betegnes som videnskab. Disse spørgsmål er ikke kun vigtige på et teoretisk niveau, men spiller en afgørende rolle for, hvordan man anlægger en samfundsvidenskabelig analyse.

ARRANGEMENTER

tor 11 feb
16:15-17:30 | 1324-025 (Tvillingeauditorierne)
Mobilizing American support for the Iraq war: Political leaders, the news media, and public opinion
How will democracy suffer if the newspaper dies? In this lecture, Leonie Huddy, professor of political science, explores the crucial role of the traditional newspaper in shaping modern democracy and public opinion.
tor 11 feb
16:15-18:00 | Aarhus, Denmark
Democracy in Latin America - success or failure?
IP-NU arrangement 11. februar 2016 16:15-18:00 i Aud. A I (1333-101)
man 15 feb
09:00-16:00 | AIAS, building 1632, room 201
Paris – Copenhagen – Paris: Countering Radicalization and terrorism one year after the Copenhagen Shootings
Who radicalizes, and how, why and where? The conference adresses these questions and counter-radicalization and counter-terrorism practices with focus on the complex interplay of local, national and European policies.
ons 22 jun
09:00-18:00 | Aarhus Universwity
The Public Management Research Conference 2016
The PMRC 2016 will be hosted on 22-24 June by the department of Political Science at Aarhus University for the Public Management Research Association (PMRA). The keywords of the conference are Public Management; Public Administration and Organizational Performance....

PUBLIC MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 05.02.2016