Praktiske informationer


Dato: 
Fredag den 23. august 2024

Tid:
13.00-18.30

Sted: 
DPU, Aarhus Universitet, Tuborgvej 164, 2400 København NV

Sprog:
Dansk

Pris:
300 kr.

Kontakt: 
ps@ps.au.dk
 

ALUMNEARRANGEMENT 2024:

Danmarks store udfordringer i politologisk perspektiv

Har du læst statskundskab ved Aarhus Universitet? Så er her en fantastisk mulighed for nye politologiske perspektiver på nogle af tidens allerstørste samfundsudfordringer.

Dit gamle institut inviterer i samarbejde med Kandidatforeningen IFSK - AU til sit første store alumnearrangement den 23. august 2024 i København.

På alumnearrangementet kan du blive klogere på:

  • Offentlig topledelse
  • Sikkerhedspolitiske udfordringer
  • Frisættelse af den offentlige sektor
  • Fremtidens sundhedsvæsen
  • Lobbyisme
  • EU's reform- og udvidelsesproces

Udover nye indsigter i nogle af tidens væsentlige spørgsmål kan du også møde gamle studiekammerater. Tag dine gamle studiekammerater under armen og tilmeld dig.

Praktiske informationer


Dato: 
Fredag den 23. august 2024

Tid:
13.00-18.30

Sted:
DPU, Aarhus Universitet, Tuborgvej 164, 2400 København NV

Sprog:
Dansk

Pris:
300 kr.

Kontaktperson: 
ps@ps.au.dk


Program13.00-13.30: Ankomst


13.30-14.30: Paneldebat om offentlig topledelse: Nye krav og udfordringer til dagens topembedsfolk

Peter Bjerre Mortensen, professor, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet (ordstyrer)
Nina Eg Hansen, kommunaldirektør, Frederiksberg Kommune
Søren Kryhlmand, departementschef, Beskæftigelsesministeriet
Thomas Balle Kristensen, hospitalsdirektør, Aarhus Universitetshospital

Denne paneldebat handler om, hvilken udvikling der har været i kravene til nutidens topembedsfolk. Dybvad-udvalget satte blandt andet fokus på denne diskussion, og det er også en løbende debat i den regionale og kommunale del af den offentlige sektor. Panelet vil diskutere væsentlige udviklingstendenser over tid samt eventuelle forskelle i de krav, der stilles i henholdsvis den statslige, regionale og kommunale del af den offentlige sektor.


14.45-15.30: Første runde sessioner (nr. 1 eller 2)


Session 1: Sikkerhedspolitiske udfordringer som følge af en verdensorden i forandring

Jakob Tolstrup, lektor, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet (ordstyrer)
Michael Zilmer-Johns, tidligere Danmarks faste repræsentant ved NATO og formand for regeringens sikkerhedspolitiske analysegruppe
Liselotte Odgaard, senior fellow, Hudson Institute

Den liberale regelbaserede orden, som har kendetegnet vores verden siden afslutningen på den kolde krig, synes at være under tiltagende pres. Nogen vil endda hævde, at de vestlige demokratiers dominans på den internationale scene er under hastig afvikling. Krige mellem nationer raser i Østeuropa og Mellemøsten. Kina, Rusland og Iran og en række andre stater forsøger direkte at udfordre og underminere det liberale hegemoni. Regionale stormagter og mellemstore stater fra det ”globale syd” optræder med stadig mere selvsikkerhed på den internationale scene med tiltagende krav om øget autonomi og medbestemmelse. Panelet vil diskutere denne udvikling og ikke mindst konsekvenser heraf for dansk og europæisk sikkerhedspolitik.


Session 2: ”Frisættelse af den offentlige sektor – gammel vin på nye flasker? Og kan det stadig smage godt?”

Anne Mette Kjeldsen, lektor, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet (ordstyrer) Mads Leth Jakobsen, lektor, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
Rikke Reiter, centerchef i Helsingør Kommune og bestyrelsesmedlem i Djøf Offentlige Chefer
Jeppe Berg Jensen, kontorchef, Velfærdspolitisk Center, Finansministeriet

Kommunerne har siden 1970’erne forsøgsvist haft mulighed for at blive fritaget fra statslig regulering. Det er gået under navne som frikommuner, velfærdsaftaler og frisættelse. Målet har været at mindske bureaukrati og skabe mere nærhed til borgerne. Senest er syv kommuner gennem velfærdsaftaler sat fri fra national lovgivning på daginstitutions-, skole- og ældreområdet. De skal som modydelse også fjerne deres egne regler på disse områder. Men hvad indebærer frisættelse egentlig, og hvor vigtig er den? Hvad er potentialet og faldgruberne? Disse spørgsmål belyses med udgangspunkt i forskning om offentlig styring og ledelse, erfaringer fra kommuner og et statsligt perspektiv.


15.45-16.30: Anden runde sessioner (nr. 3 eller 4)


Session 3: Fremtidens sundhedsvæsen

Peter Bjerre Mortensen, professor, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet (ordstyrer)
Anne Skriver Andersen, koncerndirektør, Region Hovedstaden
Per Bennetsen, sundhedsdirektør, Københavns Kommune

Det danske sundhedsvæsen står over for en række udfordringer, fx mangel på arbejdskraft, flere plejekrævende ældre, flere kronikere og flere multisyge. De udfordringer presser den nuværende model for det danske sundhedsvæsen og rejser spørgsmålet, om der er brug for en ny organisering af det danske sundhedsvæsen. Den politiske debat om dette spørgsmål vil med stor sandsynlighed fylde meget i efteråret 2024, og vi varmer i denne paneldebat op til efterårets politiske diskussioner om et nyt sundhedsvæsen.


Session 4: Lobbyismens voksende rolle i dansk politik – behov for regulering?

Anne Binderkrantz, professor, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet (ordstyrer)
Hans Arne Kristiansen, partner, Public Affairs Group
Andreas Steenberg, public affairs executive, Systematic

Lobbyisme eller lidt bredere forstået ”public affairs”-aktiviteter spiller en større rolle i dansk politik. Store virksomheder har i stigende grad opbygget egne ”public affairs”-afdelinger, og ”public affairs”-firmaer er vokset. De fokuserer både på konkret påvirkning af politiske beslutningstagere og på at påvirke den bredere samfundsmæssige debat. Selvom interessevaretagelse er en helt forventelig og legitim politisk aktivitet, giver disse aktiviteter alligevel anledning til offentlig debat og krav om mere gennemsigtighed og regulering. Panelet vil diskutere udviklingen i lobbyisme og behovet/konsekvenserne af regulering.


16.45-17.30: Interview: Reform og udvidelse af EU

Jens Blom-Hansen, professor, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet (interviewer)
Jeppe Tranholm-Mikkelsen, departementschef, Udenrigsministeriet

EU står over for en række store udfordringer. For det første har Ruslands angrebskrig mod Ukraine bragt sikkerhedspolitik og udvidelse tilbage på dagsordenen i Bruxelles. Både staterne på Vestbalkan og Georgien, Ukraine og Moldova i øst har nu fået et reelt medlemskabsperspektiv, og EU har i en usikker tid behov for at fremstå som en mere slagkraftig udenrigspolitisk aktør. Herudover synes Unionen fortsat at fattes løsninger på migrationsudfordringen fra syd, som lægger et massivt pres på i særdeleshed middelhavslandene. Begge udfordringer har fremskyndet diskussioner om interne reformer af EU-systemet og beslutningsprocesserne på en lang række områder. Interviewet vil belyse perspektiverne for og udfordringerne forbundet med reform og udvidelse af EU.