Workshop: Hvordan sikres den demokratiske repræsentation i det 21. århundrede?

Forskningsledelsen i Magtudredningen 2.0 inviterer hermed forskere til at deltage og holde oplæg på en workshop om hvordan den demokratiske repræsentation kan sikres i det 21. århundrede. Med denne, og en række andre workshops, vil vi gerne invitere kolleger til at diskutere, hvilke spørgsmål der er vigtigst inden for Magtudredningens 15 temaer. Workshoppen skal også gøre os klogere på, hvilken viden vi allerede har om temaerne, og hvor der er brug for ny viden.

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Onsdag 10. april 2024,  kl. 10:00 - 17:00

Sted

Københavns Universitet, CSS., Faculty Lounge, Lokale 35.3.20

Arrangør

Magtudredningen 2.0

Klik her for at se programmet for dagen.

Please see below for English.

Nærværende invitation vedrører en workshop om demokratiske repræsentation. Der er tegn på, at det eksisterende demokrati er blevet mindre repræsentativt, og at der er grupper, der ikke føler sig repræsenterede. Kun tre procent af befolkningen er i dag medlem af et politisk parti. Workshoppen undersøger derfor nye forståelser af repræsentation og demokratiske innovationer, eksempelvis borgersamlinger, borgerforslag og lokale vejledende folkeafstemninger. Desuden belyser workshoppen udviklingen i den deskriptive repræsentation mellem borgerne, de partiaktive og beslutningstagerne i forhold til eksempelvis køn, alder, etnicitet, socialklasse og bopæl. Denne udvikling rejser en række spørgsmål: Hvorfor og på hvilken måde er repræsentativiteten forandret? Hvilke ændringer sker der i de politiske partier? Er nye inddragelsesformer mere repræsentative og hvordan kan de sameksistere med de gamle institutioner (Folketing, kommunalbestyrelse med videre)?

Workshoppen afholdes onsdag den 10/4 fra kl. 10.00 – 17.00. Stedet er Københavns Universitet, CSS., Faculty Lounge, lokale 35.3.20.

Magtudredningen 2.0 er et femårigt forskningsprojekt, der er finansieret af Folketinget. Magtudredningen skal etablere et videnskabsbaseret grundlag for den politiske samtale blandt borgere og beslutningstagere om, hvordan vi kan sikre levedygtigheden og legitimiteten af det danske demokrati i en verden præget af nye udfordringer.

Forskningsledelsen har i projektplanen skitseret 15 centrale temaer for dette arbejde. I januar, februar og marts planlægger vi at afholde en serie af workshops. Hver workshop skal (1) konkretisere de vigtigste forskningsspørgsmål inden for det pågældende tema, (2) afdække hvad vi allerede ved om disse forskningsspørgsmål og (3) afdække, hvilke huller der fortsat eksisterer i vores videnskabelige viden. Nærværende  workshop om samspillet mellem folkestyrets demokratisk repræsentation handler om Magtudredningen 2.0’s Tema 8 (”Hvordan sikres den demokratiske repræsentation i det 21. århundrede?”). Man kan orientere sig om de andre temaer her: ps.au.dk/fileadmin/Statskundskab/Billeder/Forskning/Forskningsprojekter/Magtudredning/Projektplan_for_Magtudredningen_2.0.pdf.

This workshop is part of the initial phase of the Danish Democracy and Power Study 2.0. You can read more about the study here:
https://ps.au.dk/fileadmin/Statskundskab/Billeder/Forskning/Forskningsprojekter/Magtudredning/Project_plan_for_the_Danish_Democracy_and_Power_Study_2.0.pdf.
The default language at the workshop is Danish because the key outputs of the project are to be in Danish. If you are a non-Danish-speaking researcher and would like to participate, please contact the organizer. You are also always welcome to contact the team of PIs with input regarding relevant research.