Workshop: Hvad er vilkårene for det lokale og regionale demokrati i det 21. århundrede?

Forskningsledelsen i Magtudredningen 2.0 inviterer hermed forskere til at deltage og holde oplæg på en workshop om vilkårene for det lokale og regionale demokrati. Med denne, og en række andre workshops, vil vi gerne invitere kolleger til at diskutere, hvilke spørgsmål der er vigtigst inden for Magtudredningens 15 temaer. Workshoppen skal også gøre os klogere på, hvilken viden vi allerede har om temaerne, og hvor der er brug for ny viden.

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Onsdag 17. april 2024,  kl. 10:00 - 17:00

Sted

Aarhus Universitet, 1327-120

Arrangør

Magtudredningen 2.0

Klik her for at se programmet for dagen.

Please see below for English.

Nærværende invitation vedrører en workshop om vilkårene for det lokale og regionale demokrati. Siden den første magtudredning er der sket store ændringer i det lokale demokrati og der opstår i for mange tilfælde uklarhed i den offentlige debat om hvorvidt beslutninger træffes på kommunal, regionalt eller statsligt niveau. Workshoppen fokuserer på strukturelle forskydninger og statens styring af kommunerne (eksempelvis i forbindelse med budgetloven), kommunernes implementering af vedtagne politikker, innovation i det lokale demokrati og nye rammer for den lokale velfærd, f.eks. gennem frikommuneforsøg og samarbejdsformer der går på tværs af sektorer og faggrænser. Desuden behandles de afledte konsekvenser for borgernes oplevelse af det lokale demokrati.

Workshoppen afholdes Onsdag den 17/4 2024 fra kl. 10.00 – 17.00 på Aarhus Universitet, lokale 1327-120.

Magtudredningen 2.0 er et femårigt forskningsprojekt, der er finansieret af Folketinget. Magtudredningen skal etablere et videnskabsbaseret grundlag for den politiske samtale blandt borgere og beslutningstagere om, hvordan vi kan sikre levedygtigheden og legitimiteten af det danske demokrati i en verden præget af nye udfordringer.

Forskningsledelsen har i projektplanen skitseret 15 centrale temaer for dette arbejde. I januar, februar og marts planlægger vi at afholde en serie af workshops. Hver workshop skal (1) konkretisere de vigtigste forskningsspørgsmål inden for det pågældende tema, (2) afdække hvad vi allerede ved om disse forskningsspørgsmål og (3) afdække, hvilke huller der fortsat eksisterer i vores videnskabelige viden. Nærværende  workshop om samspillet mellem folkestyrets nationale institutioner handler om Magtudredningen 2.0’s Tema 4 (”Hvad er vilkårene for det lokale og regionale demokrati i det 21. århundrede?”). Man kan orientere sig om de andre temaer her: ps.au.dk/fileadmin/Statskundskab/Billeder/Forskning/Forskningsprojekter/Magtudredning/Projektplan_for_Magtudredningen_2.0.pdf.

 

This workshop is part of the initial phase of the Danish Democracy and Power Study 2.0. You can read more about the study here:
https://ps.au.dk/fileadmin/Statskundskab/Billeder/Forskning/Forskningsprojekter/Magtudredning/Project_plan_for_the_Danish_Democracy_and_Power_Study_2.0.pdf.
The default language at the workshop is Danish because the key outputs of the project are to be in Danish. If you are a non-Danish-speaking researcher and would like to participate, please contact the organizer. You are also always welcome to contact the team of PIs with input regarding relevant research.