13,2 millioner kroner til Institut for Statskundskab

Tre lektorer i statskundskab – Lise Degn, Daniel Bischof og Martin Vinæs Larsen fra Aarhus BSS – modtager hver et Young Researcher Fellowship fra Carlsbergfondet.

Martin Vinæs Larsen
Martin Vinæs Larsen Foto: AU

Martin Vinæs Larsen

Projekttitel: The New Politics of the Housing Market
Beløb: 4.165.323 kroner

Martin Vinæs Larsen skal gennemføre et forskningsprojekt om de politiske konsekvenser af ulige boligpriser.

En række vestlige lande har de sidste 30 år oplevet markante og uensartede stigninger i boligpriserne. Det gælder også i Danmark, hvor kvadratmeterpriserne i København, Aarhus og Nordsjælland er mangedoblet, mens de i dele af Nordjylland og Syddanmark har ligget stille eller er faldet. Det er afledte virkninger af disse forskelle, Martin Vinæs Larsen vil se nærmere på.

”Formålet med min forskning er at undersøge, hvilke politiske konsekvenser denne økonomiske udvikling har haft og vil have i fremtiden,” forklarer Martin Vinæs Larsen. 

I sin tidligere forskning har Martin Vinæs Larsen fundet ud af, at boligpriser kan påvirke, hvor vælgerne sætter deres kryds, og at vælgernes opbakning til højrepopulistiske partier, som eksempelvis Dansk Folkeparti, bliver drevet af faldende eller stagnerende boligpriser i deres lokalområde.  

I sit nye projekt, ”The New Politics of the Housing Market”, fokuserer han på, hvorfor politikerne har accepteret denne udvikling.

”Jeg vil gerne nå frem til, hvorfor det demokratisk politiske system accepterer denne skæve udvikling i boligpriserne og i en lang række tilfælde faktisk indfører politik, der gør denne udvikling værre, som for eksempel boligskattestoppet, afdragsfrie lån og restriktioner på nybyggeri,” siger Martin Vinæs Larsen. 

Projektet kommer dermed til at adressere en central problemstilling, der går helt tilbage til den politiske tænker Alexis de Tocqueville, som i sin klassiske ”Demokrati i Amerika” fra 1835 undersøgte, hvorfor og i hvilket omfang ulighed accepteres i demokratier.

”Jeg vil forsøge at give det første svar på dette spørgsmål, der tager højde for en ny og vigtig kilde til ulighed: boligmarkedet,” afslutter Martin Vinæs Larsen. 

Lise Degn

Projekttitel: Exploring Research Integrity Policies and Practices in “the Houses of Science” - ETHOS
Beløb: 4.645.569 kroner

Lise Degn fra Dansk Center for Forskningsanalyse skal undersøge, hvordan man kan udvikle bedre retningslinjer for ansvarlig forskningspraksis, som kan fungere i den daglig praksis på forskningsgangen.

Det er i alles interesse at undgå nye kriser som Penkowa-sagen og oksekødskandalen. Det vil Lise Degn råde bod på med sit projekt om forskningsintegritet og ansvarlig forskningspraksis.

”Det er et stort privilegium at modtage sådan en bevilling, og jeg er meget taknemmelig for muligheden for at kunne opbygge min egen lille forskningsgruppe til at udforske et emne, som er så vigtigt og relevant som forskningsintegritet og ansvarlig forskningspraksis. De seneste par år har vist, hvor vigtigt det er, at samfundet oplever, at borgerne kan stole på forskning og forskere, og derfor er det også så vigtigt, at vi sætter fokus på, hvordan vi udvikler bedre retningslinjer for ansvarlig forskningspraksis, som opleves som meningsfulde i de faglige miljøer,” siger Lise Degn om at modtage bevillingen.

Bevillingen fra Carlsbergfondet muliggør, at hun kan ansætte to postdocs og en ph.d.-studerende på projektet ETHOS, som skal besvare forskningsspørgsmålene:

  1. Hvordan opstår problemer med forskningsintegritet, og hvilke løsninger er blevet foreslået?
  2. Hvilke politikker er blevet anvendt til at adressere forskningsintegritet?
  3. Hvordan bruges de formelle politikker om forskningsintegritet i den daglige forskningspraksis?

Daniel Bischof

Projekttitel: Democratic Norms: what they are and how they matter
Beløb: 4.426.844 kroner

Daniel Bischof skal undersøge begrebet demokratiske normer, samt hvad det betyder for demokratisk stabilitet, fremvækst og sammenbrud.

Mange journalister og forskere mener, at demokratiske normer er ved at smuldre væk hos den politiske elite og i offentligheden. De peger på eksempler som det voldelige angreb på Kongressen i USA i januar 2021 og det faktum, at autoritære ledere som Ungarns Viktor Orbán er på vej frem.

Men hvad ligger der i konceptet demokratiske normer? Hvilken betydning har demokratiske normer for demokratisk stabilitet og grundlæggelse? Og hvilke faktorer påvirker demokratiets op- og nedture? Det vil Daniel Bischof undersøge i sit nye projekt.

“Jeg er er utrolig glad for, at Carlsbergfondet har givet mig et Young Researcher Fellowship. Det gør det muligt for mig at begynde på en ny og meget vigtig forskningsdagsorden: Hvorvidt bestemte sociale normer er forbundet med opbakningen til demokrati, og hvad de betyder for demokratiers virke. Det er afgørende at finde svar på disse spørgsmål i en tid, hvor mange demokratier trues indefra, og hvor mange mener, at det skyldes en underminering af demokratiske normer,” siger Daniel Bischof og tilføjer:

“Selvom ideen om demokratiske normer er central i mange klassiske studier, mangler vi konceptuelle og empiriske svar på, hvad ‘normer’ egentlig er i relation til befolkningens opbakning til demokrati. Derfor ved vi ikke med sikkerhed, om demokratiske normer eksisterer, eller hvad de betyder for vores demokrati.” 

Læs Carlsbergfondets omtale

Oops, an error occurred! Code: 20240625104047bb788eef