Ny forskning

"Resultaterne fra READ er meget lovende, særligt når effekten vurderes i forhold til prisen for indsatsen. For børn med anden etnicitet har forældrenes indsats og engagement mere positiv effekt end både ekstra undervisningstimer eller to-lærerordning," siger professor Simon Calmar Andersen fra TrygFondens Børneforskningscenter på Aarhus BSS.

10.10.2016 | Forskningsnyhed

Forældres deltagelse er afgørende for børns læsning

Der er store læringsmæssige gevinster ved at inddrage forældrene i børns læsning. Det viser forskningsprojektet READ, der er udført i samarbejde mellem Aarhus BSS, Aarhus Kommune og VIA University College.

The World Trade Center den 11. september 2001, kort tid efter at tårn nr. 2 faldt sammen. Foto: Wally Gobetz (Wikimedia Commons)

09.09.2016 | Forskningsnyhed

Terrorangrebene den 11. september 2001 forårsagede psykisk sygdom i Danmark

Terrorhandlinger kan sprede så stor frygt, at borgere i lande, der ligger tusindvis af kilometer fra angrebene, bliver psykisk syge. Dette er konklusionen på en undersøgelse finansieret af Carlsbergfondet, som er udført af forskere fra Aarhus Universitet, Københavns Universitet og Stanford University. Undersøgelsen er netop publiceret i det anerkendte tidsskrift American Journal of Epidemiology.

26.05.2016 | Forskningsnyhed

Hvorfor denne uudslukkelige tørst efter sundhed?

Ny forskning fra Aarhus BSS kan forklare, hvorfor sundhedsudgifterne løber løbsk, mens vi er mere delt i holdningerne til arbejdsløshedsunderstøttelse. Svaret ligger i vores psykologi, som siger os, at sygdom skyldes uheld og derfor er noget, vi fortjener hjælp til.

Karin Hilmer Pedersen til konferencen

20.04.2016 | Forskningsnyhed

Forskning om korruption fremhævet af OECD

Karin Hilmer Pedersen og Lars Johannsens forskning i private virksomheders korruption blev hædret til OECD-konference i Paris denne uge

I deres nye bog ”Trust, Social Capital and the Scandinavian Welfare State – Explaining the Flight of the Bumblebee” vil brødrene Gert og Gunnar besvare spørgsmålet: ”Hvordan bruges social kapital i praksis til at generere velstand i nutidens Danmark?” Foto: AU

08.04.2016 | Forskningsnyhed

Tillid kan forklare Danmarks gode økonomi og vellykkede velfærdssamfund

Tillid spiller en stor rolle for Danmarks velfærdssamfund. Det bygger på, at man skal kunne stole på, at vores medborgere ikke snyder sig fra at arbejde eller betale skat, og at myndighederne forvalter vores skattekroner godt.

Forskere viser nu, at man skal passe meget på med at se tilfredshedsmålinger som udtryk for organisationers kvalitet, og at man derfor skal være varsom med at træffe beslutninger på den baggrund. Foto: Jesper Rais, AU

04.02.2016 | Forskningsnyhed

Kan vi stole på tilfredshedsmålinger?

Tilfredshedsundersøgelser kan give et misvisende billede af offentlige institutioners kvalitet. Forskning fra Aarhus BSS viser, at man derfor bør være varsom med at træffe beslutninger, som har indflydelse på borgernes liv, på baggrund af resultater fra evalueringerne.

01.02.2016 | Forskningsnyhed

Nyt nummer af politica

Temanummer om borgerkrig er ude nu. Læs det her.

25.01.2016 | Forskningsnyhed

Soloterrorisme: Årsager og løsninger

Lasse Lindekilde, lektor i statskundskab, har forsket i, hvad der får enlige terrorister til at handle. Deres baggrund er ikke, hvad man måske skulle tro.

14.01.2016 | Forskningsnyhed

7,28 millioner til at undersøge sammenhængen mellem skattebetaling og politiske prioriteringer i Afrika

Forskere fra Aarhus BSS vil i samarbejde med forskere fra Uganda og Tanzania undersøge, hvad det betyder for den politiske linje i Afrika, når der sker forandringer i, hvilke grupper der betaler mest i skat. Danida støtter projektet, som har særligt fokus på Uganda og Tanzania.

Datasættet er nu frit tilgængelige på projektets hjemmeside www.V-Dem.net

07.01.2016 | Forskningsnyhed

En milepæl for demokratiforskningen

Det nye, skelsættende Varieties of Democracy (V-Dem) datasæt kan gøre os klogere på demokratiets tilstand, og hvad der skal til for at udvikle og bevare det.

Viser resultater 31 til 40 ud af 128

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste