Tidsskrifter og forlag

Politica - tidsskrift og forlag

Tidsskriftet politica er Danmarks førende tidsskrift for politisk videnskab. Det udgives af medarbejdere fra Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet og fra Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet. Det udkommer som online tidsskrift fire gange om året.

Politica henvender sig til alle med interesse for samfundsvidenskabelige problemstillinger og har en bred læserskare. De fleste numre indeholder fire artikler om et bestemt tema plus en eller to ekstra artikler uden for temaet. Andre numre indeholder fem til seks artikler uden fælles tema. Politica bringer ligeledes anmeldelser af den nyeste litteratur inden for faget.

www.politica.dk

Distinktion: Journal of Social Theory

Distinktion: Journal of Social Theory er et peer-reviewet tidsskrift, der udgiver artikler med substantielle bidrag til nyere samfundsteori. Tidsskriftet har særligt fokus på grænseområdet mellem sociologisk og politisk teori, ofte I form af temanumre. Distinktion modtager gerne artikelforslag fra områder som sociologi, politologi, kultur- og retsstudier, antropologi og filosofi så længe sigtet er at bidrage med originale perspektiver på det sociale. Tidsskriftet er oprindeligt startet på Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet i 2000 og er i dag baseret i en en skandinavisk kontekst, men søger fortsat at skabe et rum for teoretiske diskussioner, der trækker på såvel kontinentale som angloamerikanske traditioner. Der udgives både teoretiske artikler og empiriske bidrag, men empirisk orienterede artikler bør fokusere særligt på deres samfundsteoretiske implikationer. Distinktion udgiver såvel almindelige artikler som reviewartikler.

Distinktion udkommer i april, august og december og udgives af Routledge (Taylor & Francis). Artikler i Distinktion indekseres i Sociological Abstracts, Worldwide Political Science Abstracts og EBSCO SocIndex. Tidsskriftet udgives med støtte fra Nordic Board for Periodicals in the Humanities and the Social Sciences (NOP-HS).

www.tandf.co.uk/journals/rdis

www.distinktion.dk