Følgegruppemøde om status på Magtudredningen 2.0 samt en drøftelse af idékatalog for formidlingsaktiviteter

Forskningsledelsen holder statusmøde med den eksterne følgegruppe for Magtudredningen 2.0. På mødet giver forskningsledelsen en status på Magtudredningen 2.0, herunder de afholdte workshops. Desuden drøftes et idékatalog for formidlingsaktiviteter.

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Tirsdag 19. marts 2024,  kl. 14:30 - 16:30

Sted

Proviantsalen, Christiansborg