Michael Bang Petersen repræsenterer Magtudredningen 2.0 ved Future of Tech & Democracy

Forskningsleder Michael Bang Petersen deltager som paneldeltager i heldagsseminaret Future of Tech & Democracy.

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Mandag 21. august 2023,  kl. 13:00 - 16:00

Kunstig intelligens, blockchain, quantum computing og andre digitale teknologier vil gennemgå en enorm udvikling i de kommende år og vil i kraft heraf påvirke samfundet og vores hverdag.

Professor Michael Bang Petersen deltager som paneldeltager i heldagsseminaret Future of Tech & Democracy, hvis formål er at skabe en nuanceret debat om sammenhængen imellem teknologiens og demokratiets udvikling. Seminarets deltagere søger at: 

  • Afklare, hvilke digitale teknologier og platforme, der kommer til at have størst påvirkning på det danske demokrati og den demokratiske samtale hen over de næste 5-10 år.
  • Afsøge, hvordan demokratiet kan bruge de digitale teknologier til en innovativ udvikling.