Power Analysis

Magtudredningen

Den oprindelige magtudredning

I 1994 nedsatte Folketinget et særligt udvalg "vedrørende en analyse af demokrati og magt i Danmark". Udvalget afgav en beretning i foråret 1997, hvor et flertal foreslog at igangsætte en dansk magtudredning, som skulle ledes af en uafhængig forskningsledelse. Magtudredningen havde til formål "at belyse folkestyrets funktion i bred forstand, herunder organisationers, bevægelsers og økonomiske magtstrukturers indflydelse i samfundet samt internationaliseringens konsekvenser for gennemsigtighed og synliggørelse af beslutninger, indflydelse og magt i samfundslivet."
Magtudredningens slutrapport udkom i 2003.