LEAP-projektet har undersøgt, hvordan ledelsestræning
påvirker ledelsesadfærd, og hvordan ledelsesadfærden
påvirker organisatorisk performance.

 

Bog om LEAP-projektets resultater

Ledelse i offentlige og private organisationer
Af Lotte Bøgh Andersen, Louise Ladegaard Bro, Anne Bøllingtoft, Tine Louise Mundbjerg Eriksen, Ann-Louise Holten, Christian Bøtcher Jacobsen, Ulrich Thy Jensen, Jacob Ladenburg, Poul Aaes Nielsen, Heidi Houlberg Salomonsen, Niels Westergård-Nielsen og Allan Würtz  

Ledelse er et centralt fokusområde i offentlige og private organisationer. Et markant eksempel er nedsættelsen af Ledelseskommissionen, hvis arbejde skal styrke ledelsesarbejdet i den offentlige sektor og i sidste ende skabe en bedre offentlig service.

Men spørgsmålet er, hvilke potentialer ledelsesindsatsen mere præcist rummer. Ledelse i offentlige og private organisationer giver en nøgtern indføring i ledelsesarbejdet med fokus på, hvad vi ved om området, og hvad der virker. Der ses på betydningen af ledelsestræning, motivation, ledelse gennem værdier, medarbejdertrivsel og målstyret ledelse.

Bogen bygger på solide empiriske undersøgelser af området og er skrevet af et forfatterhold, der går på tværs af statskundskab, økonomi, psykologi og management. Den tværfaglige tilgang giver anledning til en enestående indsigt i et område, som fylder meget på den offentlige dagsorden, men hvis reelle betydning hidtil har været usikker."

Bestil vurderingseksemplar på Hans Reitzels hjemmeside her.


Hvordan opnår organisationer deres mål? Hvad skal der til for at sikre motiverede medarbejdere, så resultatet bliver så godt muligt for de givne ressourcer? LEAP projektet har siden 2014 arbejdet sig nærmere svarene på disse spørgsmål ved at undersøge effekten af ledelse og ledelsestræning.

LEAP har gennemført en systematisk ledelsesudviklingsintervention for 500 ledere inden for forskellige offentlige og private områder. Over 15.000 medarbejdere er blevet spurgt til deres opfattelse af deres leder før og efter lederudviklingen, ligesom vi følger organisationens målopnåelse via f.eks. registerinformationer. De deltagende organisationer er gymnasier, SKAT, grundskoler, daginstitutioner og bankafdelinger.

Træningen sluttede i sommeren 2015, og medarbejderne besvarede de sidste spørgeskemaer i efteråret 2016. Siden da har vi arbejdet på højtryk for at analysere resultaterne. Projektet har klargjort, at medarbejderne i organisationer, hvor lederne har modtaget ledelsestræning, i højere grad ser lederne bruge den relevante ledelsestilgang, de modtog træning i. Ledelsestræning virker dermed til at ændre ledelsesadfærden. Ydermere har LEAP afklaret, at ledelse kan øge motivation og jobtilfredshed hos medarbejderne, især hvis der initialt er overensstemmelse mellem organisationens og de ansattes værdier. Værdier er opfattelser af det ønskværdige, og de viser sig at spille en stor rolle for, om ledelse lykkes.

Hvis du vil vide mere

Forskning udfolder kun sit fulde potentiale, hvis den formidles ud i samfundet. Derfor fokuserer LEAP meget på at bringe den viden, der skabes, ud blandt praktikerne på området. Dette gør vi på tre måder:

For det første diskuterer vi hele tiden projektets resultater, når vi bliver inviteret ud til kommuner, faglige foreninger, styrelser og andre organisationer med interesse for forskningen.  Hvis I har planer om et sådan arrangement, kan vi altid kontaktes på lotte@ps.au.dk.

For det andet har vi her på hjemmesiden lavet en resultatsektion, hvor projektet og dets resultater gennemgås. Derudover har vi under publikationer og papers lavet en oversigt over alle udgivelser i forbindelse med LEAP.

For det tredje laver vi skriftlig formidling specielt rettet til praktikere i den danske offentlige sektor. Der er allerede en del artikler, og vi arbejder i øjeblikket på en ny dansksproget bog om ledelse, der vil samle meget af den viden, som er skabt i LEAP-projektet. Bogen udkommer ca. 15. oktober 2017 på Hans Reitzels forlag. 

Med støtte fra: