Stata - en praktisk introduktion (første udgave)

Materiale til Stata - en praktisk introduktion, første udgave.

Leder du efter materiale til 2. udgave? Klik her.KimMannemarSønderskov: Stata (2. udgave)

Supplerende materiale

  • Fire Stata-tips til Mac-brugere [Hent]
  • Lambda-koefficienten med -lambda- [Hent]
  • Multivariat analyse af kategoriske variable med tabelanalyse og -tabulate- [Hent]
  • Stolpediagrammer for kategoriske data med -catplot- [Hent]
  • Kommenteret output fra -regress- [Hent]
  • Kontrol af koderreliabilitet med -datasignature- og -merge- [Hent]

Stata - en praktisk introduktion, 1. udgave

Denne guide introducerer læseren til statistikprogrammet Stata (Version 12) og gennemgår, hvordan Stata anvendes til videnskabelig analyse af kvantitative data. Gennem en række eksempler og øvelser guides læseren igennem datahåndtering, basale uni- og bivariate analyser samt lineær regression. Derudover behandles emner som fx illustration af resultaterne fra interaktionsmodeller. Bogen er skrevet til studerende, der ikke tidligere har arbejdet med statistiksoftware, og er således velegnet i metode- og statistikundervisningen på BA-niveau. Den er også velegnet til erfarne brugere af andre programmer og til Stata-brugere, der ønsker et overblik over programmets grundlæggende funktioner.

Bogen er udgivet af Hans Reitzels Forlag i september 2011.