Stata/Statistik

Materiale til "Stata - en praktisk introduktion" og "Stata: A practical introduction" (klik på billedet)

Materiale til 2. udgave

Materiale til 1. udgave

Engelsk udgave

 

Andet materiale

Andet Stata-materiale

Difference-in-Differences: Logik, estimation, visualisering.
Download: Paper, Data (BlomHansenEtAL.dta), do-file (DD_script)

Stata 14 og ældre datasæt, do-files mm. [download]

Andet materiale

Fortolkning, illustration mm. af interaktion i lineære regressionsmodeller ved hjælp af MS Excel og SPSS (Sønderskov, 2010) [Download]

Forudsætninger for Lineær Regression og Variansanalyse efter Mindste Kvadraters Metode (Stubager & Sønderskov, 2011) [Download]