Forsker-websites

En række af instituttets forskere har - foruden deres medarbejderprofil - en supplerende hjemmeside. Her findes mere indgående beskrivelser af de pågældendes forskningsprojekter og -samarbejder, forskningsresultater, papers o.l.

Find forskersiderne i menuen til venstre.