Kim Mannemar Sønderskov

Biografi

Kim Mannemar Sønderskov er professor ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Hans forskningsområder inkluderer politisk adfærd og holdningsdannelse, social sammenhængskraft og nabolagseffekter. Et af hans seneste forskningsprojekter omhandler, hvordan samfundets sammenhængskraft og borgernes indbyrdes tillid påvirkes af indvandring fra ikke-vestlige lande.

Kim Mannemar Sønderskovs forskning publiceres i internationale tidsskrifter som American Political Science Review, American Sociological Review og Journal of Politics.