Stata - en praktisk introduktion (First Danish edition)

Material for the first Danish edition.

Looking for the English edition? Click here. Looking for material for the second Danish edition? Click here.

Supplemental material [in Danish]

  • Fire Stata-tips til Mac-brugere [Hent]
  • Lambda-koefficienten med -lambda- [Hent]
  • Multivariat analyse af kategoriske variable med tabelanalyse og -tabulate- [Hent]
  • Stolpediagrammer for kategoriske data med -catplot- (2. udg.) [Hent]
  • Kommenteret output fra -regress- [Hent]
  • Kontrol af koderreliabilitet med -datasignature-, -merge- mfl. [Hent]

First Danish edition: Stata - en praktisk introduktion