Ny bog: "Metoder i statskundskab" - tredje udgave

I anledning af 10-års jubilæet for bogen ”Metoder i statskundskab” har forfatterne og redaktørerne bag lavet en omfattende revision og gennemskrivning. Bogen er nu udkommet i tredje udgave.

"Metoder i statskundskab - tredje udgave"
Bogen "Metoder i staskundskab" er nu udkommet i sin tredje udgave.

Den metodiske redskabskasse udvikler sig – og det samme gør metodebogen

Det er meget nyttigt at dele en metodisk redskabskasse på tværs af statskundskabsinstitutter, men en fælles metodebog må aldrig fastlåse den metodiske forståelse og dermed hæmme udviklingen af konkrete metodiske redskaber. Derfor har forfatterne og redaktørerne bag ”Metoder i statskundskab” brugt bogens 10-års jubilæum som anledning til at lave en omfattende revision og gennemskrivning. Bogen er nu udkommet i tredje udgave.

En af bogens tre redaktører, professor og centerleder for Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse Lotte Bøgh Andersen, udtaler: ”Vi har ikke alene opdateret bogens eksisterende kapitler; vi har også fået tre nye kapitler om hhv. eksperimentelle design, big data og designbaseret inferens. En af metodebogens største styrker er stadig, at den diskuterer de nyeste kvalitative og kvantitative metoder”.

Et helt centralt kapitel i bogens afsnit om indsamling og analyse af kvalitative data har fået nyt navn: ”Forstående analyser”. Kapitlet lever til fulde op til navnet i den forstand, at forfatterne præsenterer tilgange, som fokuserer på, hvordan sociale aktører opfatter og oplever verden. Adjunkt Mathilde Cecchini er medforfatter til kapitlet og underviser selv på et af instituttets mest avancerede fag inden for kvalitativ metode. Hun udtaler: ”I den nye udgave af kapitlet har vi prioriteret både at give de studerende indblik i, hvad der kendetegner forstående analyser generelt og at gå i dybden med to specifikke analysestrategier – nemlig narrativ analyse og diskursanalyse. For at vise, hvordan forstående analyser kan se ud i praksis, giver vi eksempler på, hvordan de to analysestrategier kan anvendes på uddrag fra interviews og policy dokumenter. Metode er et håndværk, og derfor har det været vigtigt for os, at de studerende fik mulighed for at se, hvordan forstående analysestrategier bringes i spil i praksis”.

Bogen er allerede i brug på de forskellige samfundsvidenskabelige uddannelser, og redaktørerne er meget tilfredse med resultatet. Lotte Bøgh Andersen udtaler: ”For mig har det været særligt vigtigt at få perspektiver i spil fra vores unge talentfulde forskere. Mange af kapitlerne har haft rigtigt godt af deres spændende blik på forskningsmetoderne, ligesom eksempler fra deres forskning gør bogen opdateret på den nyeste viden inden for vores fag”.

Fakta om bogen:

”Metoder i statskundskab” udkom oprindeligt i 2010, hvorefter anden udgaven udkom i 2012 med revisioner baseret på de første erfaringer med den. Bogen er redigeret af Kasper Møller Hansen (professor ved Københavns Universitet), Lotte Bøgh Andersen (professor ved Aarhus Universitet), og Sune Welling Hansen (lektor ved Syddansk Universitet). Sidstnævnte har i tredjeudgaven erstattet professor Robert Klemmensen (Syddansk Universitet). Enkeltkapitlerne er skrevet af 31 forskellige eksperter. De gennemgår statskundskabens centrale metoder: planlægning af undersøgelsen, indsamling og analyse af kvalitative data, indsamling og analyse af kvantitative data, og kombination af metoder og formidling.

Kontakt: Mathilde Cecchini (mcecchini@ps.au.dk) og Lotte Bøgh Andersen (lotte@ps.au.dk).    

Oops, an error occurred! Code: 2024061415090079750631