New book: "Videnskabsteorien i grundrids"

The new book "Videnskabsteorien i grundrids" is about the big questions in science. About what a science really is and how to distinguish between science and non-science.

The new book "Videnskabsteorien i grundrids". Photo: Djøf Forlag.
The new book "Videnskabsteorien i grundrids". Photo: Djøf Forlag.

The new book "Videnskabsteorien i grundrids" by Søren Flinch Midtgaard and Peter Nedergaard is published by Djøf Forlag.

The publisher writes:

"VIDENSKABSTEORIEN I GRUNDRIDS handler om de store spørgsmål i videnskaben. Om hvad en videnskab egentlig er, om hvordan man skelner mellem videnskab og ikke-videnskab, om hvordan vi i det hele taget opnår viden om et videnskabelig felt, og om hvordan det videnskabelige arbejdsfelt fundamentalt set er struktureret.

Det er afgørende at vide, hvad der kendetegner (ny) viden videnskabeligt set. Både som samfundsborger og studerende. VIDENSKABSTEORIEN I GRUNDRIDS har til formål at give en basal indføring i forskellige teorier om videnskab og videnskabelig viden. Den har et pædagogisk og pluralistisk udgangspunkt. I bogen bruges bl.a. begreberne ontologi, erkendelsesteori, metodologi og deskriptiv versus normativ til at hjælpe den studerende med at reflektere teoretisk om egen praksis og grundlag.

Forskellige videnskabsteorier har forskellige bud på hvordan den studerende kan analysere samfundsvidenskabens og statskundskabens grundlag. Viften af de præsenterede videnskabsteorier skal sikre, at der ikke optræder blinde vinkler, da der langtfra er enighed mellem de forskellige videnskabsteorier om disse spørgsmål. For at skabe overblik rubriceres de forskellige retninger i henholdsvis naturalisme og konstruktivisme.

VIDENSKABSTEORIEN I GRUNDRIDS er skrevet af erfarne undervisere og forskere, og teorierne suppleres løbende med eksempler især fra statskundskabens verden."

 

More info about the book: Djøf Forlag

Oops, an error occurred! Code: 20240527124752a3747c9b