”Penge er ikke et problem”

Det er en sætning, man sjældent hører. En ny videnskabelig artikel har undersøgt, hvilken rolle økonomicheferne på landets hospitaler spillede under Covid-19 krisen, hvor overholdelse af budgetter og stram økonomistyring trådte i baggrunden. Artiklen peger på, at økonomicheferne mange steder fik en afgørende rolle i kriseberedskabet. Økonomichefernes kompetencer blev brugt til at sikre økonomisk overblik og i samarbejde med andre faggrupper at bidrage til planlægningen af brugen af ressourcerne.

Foto: #247337, Colourbox

De danske hospitaler har normalt systematisk økonomistyring, hvor overholdelse af budgetterne er afgørende. Det giver økonomicheferne en vigtig rolle. Spørgsmålet er imidlertid, hvad der sker under kriser og i andre situationer med drastisk forandring. Det har tidligere lektor på Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet, Margit Malmmose, som i mellemtiden selv er blevet økonomichef på en professionshøjskole, undersøgt i en international artikel sammen med tidligere seniorrådgiver på Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse og nuværende hospitalsdirektør, Lars Dahl Pedersen. De finder, at Covid-19 krisen ændrede den økonomiske præmis på hospitalerne, hvilket fik stor betydning for økonomichefernes rolle.  

Økonomichefer kan mere end at styre økonomien

Om økonomichefernes rolle under Covid-19 krisen udtaler Margit Malmmose:
”I en krisesituation som Covid-19 er der stærk gensidig afhængighed mellem økonomichefer og afdelingschefer på hospitalerne. hvilket muliggør samarbejde. Mange af økonomicheferne fortæller om, hvordan de direkte medvirkede til at skabe strukturer og stabilitet i afdelingerne ved aktivt at bidrage til at håndtere løsninger. De agerede aktivt frem for passivt og fik dermed en betydningsfuld rolle i forbindelse med beslutningstagning.”

I undersøgelsen fortæller flere af de adspurgte økonomichefer, at de varetog opgaver, som ikke var dagligdag for økonomiansatte. Flere peger på, at de gik fra at være økonomichefer med fokus på overholdelsen af de økonomiske rammer til at være direkte involveret i indkøb af værnemidler og samtidig være med til at flytte rundt på ressourcer i form af personale, sengepladser o.l. Økonomicheferne oplevede mange steder at være en afgørende del af kriseberedskabet på hospitalerne.

Et kriseberedskab har også brug for økonomisk overblik

Til trods for, at stram budgetstyring fik en mindre rolle under Covid-19 krisen, tyder undersøgelsen stadig på, at det fortsat var afgørende med økonomisk overblik over merudgifter. Økonomicheferne på landets hospitaler havde derfor en stor opgave med at sikre, at der blev oprettet systemer, der kunne skabe overblik over og dokumentere de store merudgifter til blandt andet testpersonale, testudstyr og værnemidler.

Værnemidler var netop et af de ord, som var på alles læber under Covid-19 krisen, hvilket også gjaldt for økonomicheferne på hospitalerne. For da værnemidler blev en mangelvare, blev der fra leverandørernes side stillet krav om forudbetaling. Denne procedure adskilte sig væsentligt fra tidligere. I den proces spillede økonomicheferne også en afgørende rolle ift. at finde løsninger og sikre ledelsesmæssig opbakning til disse.

Det hele behøver ikke at være så firkantet

Læringen fra artiklen handler om meget mere end Covid-krisen i den forstand, at undersøgelsen viser, at konkurrerende logikker (fx økonomi over for sundhedsfaglighed) under drastisk forandring og/eller i krisesituationer kan supplere hinanden og blive gensidigt afhængige. Margit Malmmose ser derfor meget positivt på fundene i undersøgelsen, der ifølge hende indikerer, at den offentlige sektor og de offentlige ledere er meget omstillingsparate, og at ledere med forskellige fagligheder i høj grad kan arbejde sammen: ”Vores resultater illustrerer offentlige administrative lederes evne og kapacitet til at handle fleksibelt og samarbejde.”

Bag om studiet

 • Forskningsartiklen er udgivet i tidsskriftet International Review of Administrative Sciences. Du kan finde studiet herDe to forfattere har tidligere delt nogle af resultaterne fra samme undersøgelse i en artikel i Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen. Artiklen kan du finde her
 • Margit Malmmose er økonomichef ved Professionshøjskolen UCN og tidligere lektor ved Institut for Virksomhedsledelse på Aarhus Universitet.
 • Lars Dahl Pedersen er administrerende direktør ved Privathospitalet Mølholm og fhv. seniorrådgiver ved Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse.
 • Undersøgelsen bygger på følgende data:
  • 14 eliteinterviews med økonomidirektører fra regionshospitaler.
  • 2 eliteinterviews med regionale økonomidirektører.
  • 9 statusrapporter vedr. Covid-19 situationen.
  • 2 pressemeddelelser fra statsministeriet.
  • 2 økonomiaftaler mellem staten og regionerne.  
Oops, an error occurred! Code: 20240619083149bc8334d7