Første resultater fra forskningsprojekt om motivation, ledelse og arbejdstid blandt danske folkeskolelærere

Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse har i foråret 2023 i samarbejde med Danmarks Lærerforening gennemført en undersøgelse af motivation, arbejdstidsregulering og ledelse fra folkeskolelærernes perspektiv. Denne nye undersøgelse kan kobles med tidligere undersøgelser helt tilbage fra 2010, og nedenstående rapporter viser de første deskriptive resultater fra hhv. 2023-undersøgelsen og sammenligningerne over tid.

I de kommende måneder vil der blive udgivet diverse forskningspublikationer fra undersøgelsen, hvoraf de første resultater i denne uge bliver præsenteret på EGPA konferencen i Zagreb. Hele undersøgelsen er gennemført i et tæt samspil med interessenterne på folkeskoleområdet, og nedenfor er der en udtalelse fra disse vedrørende de første resultater.

KL, Børne- og kulturchef foreningen, Skolelederforeningen og Danmarks lærerforening udtaler om undersøgelsen:

KL, Børne- og kulturchef foreningen, Skolelederforeningen og Danmarks lærerforening udtaler om undersøgelsen:

Undersøgelsen fra Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse giver os nyttig og solid viden omkring motivation, arbejdstidsregler og ledelse på folkeskoleområdet – både nu og her samt over tid. Der er mange positive ting at sige om resultaterne. Lærerne er dedikerede og motivationen er generelt høj. Den nuværende arbejdstidsaftale A20 opleves som en forbedring ift. Lov 409, men lærerne i undersøgelsen oplever også at der er plads til forbedringer. Undersøgelsen viser, at den indre opgavemotivation er faldet, og at der blandt lærerne er en oplevelse af, at lederne i mindre grad udøver aktiv visionsledelse og anerkendelse nu i forhold til tidligere. Vi er enige om, at undersøgelsen og de analyser, som kommer senere, kan bidrage til en fælles forståelse og dermed også være et godt redskab i dialogen om skolen, dens rammer og aktørerne i den. Undersøgelsen giver et godt afsæt for det videre arbejde med skolen generelt og kan også indgå i det videre arbejde med arbejdstidsaftalen.”

Du kan læse mere om de første deskriptive resultater via nedenstående links

Oops, an error occurred! Code: 202406191018053ce00288