Gør ledelsestræning virkelig en forskel?

Er ledelse noget, man er født til at kunne, eller er det noget, man kan lære? Det er et grundlæggende spørgsmål – både i ledelsesforskningen og for mange ledere. Kan det virkelig betale sig at investere tid og penge i lederudviklingsforløb? Man skal jo bruge tid væk fra organisationen, og hvad nytter det så egentlig for medarbejderne og organisationen?

Foto: Miguel A. Amutio, Unsplash

LEAP-projektet er verdens største eksperimentelle ledelsesudviklingsforløb. I dette projekt undersøgte en række danske forskere med Lotte Bøgh Andersen i spidsen effekterne af ledelsestræning. Hovedresultaterne er netop udgivet i en ny artikel af Christian Bøtcher Jacobsen, Lotte Bøgh Andersen, Anne Bøllingtoft og Tine Eriksen. Artiklen er udkommet i det internationale toptidsskrift Public Administration Review, og den viser, at systematisk ledelsestræning kan have en række positive konsekvenser.

Træning betyder noget for den ledelse, som medarbejderne oplever

Træningen viser sig at have positiv indvirkning på den medarbejderoplevede ledelsesadfærd. Når lederen deltager i ledelsestræning, ser medarbejderne mere af den ledelsesadfærd, lederen er blevet trænet i. I LEAP-projektet blev 673 ledere fra sammenlignelige offentlige og private organisationer fra dagtilbud, undervisning og den finansielle sektor lodtrukket til træning. Der var fire grupper i projektet:

  1. En gruppe blev trænet i transformationsledelse
  2. En gruppe blev trænet i transaktionsledelse
  3. En gruppe blev trænet i en kombination af transformationsledelse og transaktionsledelse
  4. En kontrolgruppe, hvor lederne ikke gennemgik ledelsestræning. 
Hvad er transformations- og transaktionsledelse?

Fokus i transformations- og transaktionsledelse er organisationens målsætninger. Det centrale i transformationsledelse er organisationens langsigtede og overordnede målsætning i form af en vision for organisationen. Ved at dele og fastholde visionen bidrager lederen gennem transformationsledelse til at skabe mening, motivation og fælles retning i organisationen. Transaktionsledelse handler om at knytte belønninger til mere konkrete målsætninger og handlinger. I offentlige organisationer vil belønningerne typisk ikke være penge men eksempelvis opmærksomhed, ros og positiv feedback.

”De mest gennemgående effekter skete for organisationer, hvor lederen modtog kombineret træning. Resultaterne peger på, at transformations- og transaktionsledelse ikke skal ses som uafhængige typer ledelsesadfærd, men at de komplimenterer hinanden. Men der er også mange nuancer,” udtaler Christian Bøtcher Jacobsen.

”Medarbejderne oplevede mere brug af belønninger fra de ledere, som var blevet trænet i transaktionsledelse. Men overaskende nok oplevede disse medarbejdere også, at deres ledere i højere grad tydeliggjorde, delte og fastholdt organisationens vision. Det peger på, at træning i målorientering kan have en generel betydning for ledernes brug af forskellige ledelsestilgange”, fortsætter Christian Bøtcher Jacobsen.

Studiet viser også, at ledelsesadfærden blev mere tydelig hos de trænede ledere. Den største ændring over tid skete dog i kontrolgruppen. Her så medarbejderne blot efter et år uden ledelsestræning deres ledere som gennemsnitligt mindre aktive på alle de målte ledelsesformer. ”Det tyder på, at ledelse skal trænes for at blive fastholdt. Det kan være særligt vigtigt i omskiftelige perioder, som det var tilfældet i flere af de undersøgte organisationer” fortæller Christian Bøtcher Jacobsen videre.


Giver ledelsestræning bedre organisatoriske resultater?

Endnu mere interessant er det, om ledelsestræningen forbedrede de organisatoriske resultater? Her udtaler Lotte Bøgh Andersen:

”Det er kun muligt at sammenligne resultaterne på skoleområdet, hvilket pga. det lavere antal undersøgte organisationer gør resultaterne mere usikre. Derudover kan det tage lang tid, før ledelsestræning sætter aftryk på resultaterne, og der er mange led mellem skolelederne og elevresultaterne. Alligevel ser vi tegn på nogle interessante effekter. Den generelle tendens er positive resultater, særligt målt på elevernes resultater i de nationale tests. Men ved første øjekast så transaktionsledelse faktisk ud til at forværre elevernes resultater i niende klasses afgangseksamen. Det overraskede os meget, indtil vi så stigningen i andelen af elever, der gik til eksamen på disse skoler. Når man lykkes godt med, at flere svage elever går til eksamen, kan det altså sænke det samlede karaktergennemsnit. Det viser, hvor kompliceret det er at undersøge målopnåelse” udtaler Lotte Bøgh Andersen.  

Ledelsestræning gør en forskel

Forfatterne bag artiklen er enige om, at ledelsestræning faktisk gør en forskel. Det er dog vigtigt, at man ser nuanceret på, hvad ledelsestræningen gør en forskel for samt, hvordan ledelsestræningen gør en forskel. Hertil udtaler Christian og Lotte:

"Samlet set peger artiklen på, at ledelsestræning har betydning for ledelsesadfærd. Ledelsestræningen påvirker også til en vis grad de organisatoriske resultater. I vurderingen af effekterne af ledelsestræningen er det vigtigt at være opmærksom på typen af ledelsestræning. Fokus i vores undersøgelse har været på at træne konkrete ledelseshandlinger. Dette sker på baggrund af systematisk tilegnelse af viden og refleksionsøvelser. Selvom svaret på overskriftens spørgsmål er bekræftende – ledelsestræning kan virkelig gøre en forskel – kræver det stadig, at selve træningen bygger på den eksisterende viden om god ledelsesudvikling.”

Oops, an error occurred! Code: 20240718183514c8f2ad80