Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse

Målsætningen for Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse er at lave international topforskning, som skal ud at arbejde i de offentlige organisationer. Gennem forskning og uddannelse af fremtidens offentlige ledere vil forskerne forbedre den offentlig sektor til gavn for borgerne og samfundet.

Det tværfaglige center forankres på Institut for Statskundskab, hvor der allerede er et miljø i verdensklasse inden for offentlig ledelsesforskning, og hvorfra H.K.H. Kronprins Frederik har sin kandidatgrad. 

I tillæg til at lægge navn og omdømme til centret forestår Kronprinsen åbningen af centret den 23. maj 2018 i anledning af sin 50 års-fødselsdag.  

Centret er muliggjort af en donation fra Købmand Herman Sallings Fond og ledes af professor i statskundskab Lotte Bøgh Andersen.

Program for åbningen af Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse den 23. maj 2018 i Aulaen på Aarhus Universitet

TidspunktProgrampunkter
13.00

Musikalsk indledning v. Musikstuderendes Kor
Velkomst ved rektor Brian Bech Nielsen
Åbningstale ved Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik
Tale ved uddannelses- og forskningsminister Søren Pind
Musikalsk indslag
Tale ved centerleder Lotte Bøgh Andersen
Fagligt indlæg ved professor John Antonakis, University of Lausanne

14.25Kaffepause
14.55

Fagligt symposium
Ledelse i offentlige og private organisationer
Indlæg ved Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik og centerleder, professor Lotte Bøgh Andersen
Ordstyrer: Institutleder, professor Peter Munk Christiansen. 

Hvordan skaber center for offentlig ledelse mest mulig værdi for det danske samfund?
Paneldebat med formand for ledelseskommissionen Allan Søgaard Larsen; regionsdirektør Jacob Stengaard Madsen, Region Midtjylland; administrerende direktør Peter Stensgaard Mørch, Københavns Kommune; direktør Marianne Thyrring, DMI; og vicecenterleder Christian Bøtcher Jacobsen, Aarhus Universitet.
Ordstyrer: Journalist Jacob Rosenkrands.

16.35

Officiel åbning af centret ved bygning 1340
Åbning ved Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik
Afsløring af kunstværk (gave fra Folketinget og regeringen) samt kunstværk doneret af Ny Carlsbergfondet
Tale ved Jens Bjerg Sørensen, CEO og bestyrelsesformand,
Købmand Herman Sallings Fond

17.00Reception i Samfundsfagenes kantine
18.00Centeråbningen slutter