Strategi

Institut for Statskundskabs mål er at forske og tilbyde uddannelser på højeste internationale niveau i overensstemmelse med Aarhus BSS’ mission og vision.

Institut for Statskundskab søger løbende at:

  • øge antallet af publikationer i de bedste og mest anerkendte internationale tidsskrifter.
  • øge den eksterne finansiering fra både danske og internationale offentlige og private bevillingsgivere.
  • øge den internationale rekruttering af fremragende forskere for at fremme de overordnede faglige mål og sikre kontinuerlig undervisning af høj kvalitet på alle uddannelser.
  • øge samarbejdet og dialogen med andre faglige områder og omverdenen.