Strategi

Institut for Statskundskabs mål er at forske og tilbyde uddannelser på højeste internationale niveau i overensstemmelse med Aarhus BSS’ mission og vision.

Institut for Statskundskab har som mål at:

  • styrke vores uddannelse gennem forskningsbaseret undervisning af høj kvalitet med fokus på arbejdsmarkedsrelevans og selvstændig tilegnelse af samfundsvidenskabelig viden og metode.

  • styrke kvaliteten af vores forskning og øge dens indflydelse på den akademiske verden og det bredere samfund.

  • øge mangfoldigheden i rekrutteringen og skabe gode arbejdsvilkår for vores medarbejdere for at understøtte kreativ og fri forskning til gavn for nutidens og fremtidens samfund.

  • øge omfanget og kvaliteten af vores samarbejde med nationale og internationale interessenter for at sikre, at vores uddannelse, forskning og formidling til samfundet forbliver relevant og aktuel.