Publikationer OutCiDe

Forskellige vilkår En oversigt over de områder og måder hvorpå personer uden dansk statsborgerskab er anderledes stillet end danske statsborgere
Rapport fra projektet Outside Citizenship: The Making and Integration of Denizens.
Januar 2024
Liv Bjerre og Christina Løth Andersen med bidrag af Mette Graver Måberg, August Madsen og Asdija Thangaratnam

Roadblocks to citizenship: selection effects of restrictive naturalisation rules (i Journal of Ethnic and Migration Studies)
Kristian Kriegbaum Jensen, Per Mouritsen, Emily Cochran Bech & Tore Vincents Olsen 

Hvem er folket? Flygtninge og adgangen til dansk statsborgerskab (i Politica)
Emily Cochran Bech, Kristian Kriegbaum Jensen, Per Mouritsen & Tore Vincents Olsen

Fairness og Statsborgerskab (i Politik)

Reconciling automatic and conditional immigrant naturalisation  (i Journal of Ethnic and Migration Studies)
Kristian Kriegbaum Jensen, Lasse Nielsen