Outside Citizenship: The making and integration og denizens

En stigende andel af befolkningen er fastboende ikke-statsborgere og kan for eksempel ikke kan stemme ved folketingsvalg. Hvordan påvirker integrationskravene disse fastboende ikke-statsborgere?

Hvordan påvirker kravene indvandreres ønske om fuldt medlemskab af samfundet? Hvordan påvirker kravene indvandreres integration – på arbejdsmarkedet, politisk eller socialt.

Måske får meget vanskelige eller helt umulige krav nogle til at give op?

Projektet undersøger disse spørgsmål ved hjælp af registerdata, spørgeskemaundersøgelser og dybdegående interviews med fastboende ikke-statsborgere – blandt både velintegrerede indvandrere, der opfylder kravene, og indvandrere, for hvilke kravene virker uoverstigelige.