Science and dissemination to the Public

Forskningens offentligheder

Forskningskommunikation drejer sig om vilkår og praksis for mødet mellem forskerne og borgerne. Men borgerne kan ikke betragtes som en ensartet ’bred offentlighed’. Det er tværtimod kendetegnende, at borgernes opfattelser af forskning og teknologi er nuancerede og differentierede afhængigt af socio-demografiske forhold, sociale værdier, tillid til forskerne, deltagelse i og viden om forskning. Ligeledes afhænger borgernes bekymringer og forventninger til forskning og udvikling af, hvilke forskningsområder og hvilke teknologier, der er tale om.

Dette projekt tager sigte på at identificere ’forskningens offentligheder’ i Danmark. Med afsæt i eksisterende spørgeskema-baserede data om borgernes opfattelser af forskning og teknologi indkredses de vigtigste skillelinjer og brydningsflader mellem borgerne. På baggrund af en statistisk metode kaldet ’latent class analysis’, kan de fremherskende, naturligt samhørende grupper i befolkningen identificeres og karakteriseres i forhold til hinanden.

Ved at tegne et detaljeret kort over forskningens forskelligartede offentligheder kan projektet bidrage til at effektivisere og målrette forskningskommunikationen i Danmark. God forskningskommunikation tager hensyn til de kompetencer, bekymringer og forventninger som deltagerne har, og et mere nuanceret indblik i hvordan disse faktorer adskiller sig mellem forskellige grupper i befolkningen kan være et væsentligt bidrag til differentieret forskningskommunikation.

Publikationer

Mejlgaard, N., K. Aagaard og K. Siune: Differentieret forskningskommunikation - Mål og målgrupper i en dansk kontekst. Økonomi og Politik, nr. 1 April 2008.

Kontaktpersoner
Centerleder Karen Siune
Seniorforsker Niels Mejlgaard
Ph.d.-studerende Kaare Aagaard