Kampen om basismidlerne

Ph.d.-projekt: Kampen om basismidlerne

Historisk institutionel analyse af det danske basisbevillingssystems udvikling i perioden fra 1968 til 2010. Projektet søger at karakterisere og forklare de gradvise forandringsprocesser, der har præget udviklingen af finansieringssystemerne rettet mod universitetsforskningen gennem de seneste 4 årtier. Projektet fokuserer i den sammenhæng på samspillet mellem fire dimensioner, der hver for sig bidrager til at fastsætte den rolle basismidlerne spiller for universitetsforskningen. Der fokuseres således på:

  • bevægelserne i forhold til spørgsmålet om hvilke kriterier midlerne skal uddeles efter;
  • bevægelserne i balancen mellem basismidler og forskellige former for eksterne bevillinger;
  • bevægelserne i forhold til universiteternes interne forskningsledelse; samt
  • bevægelserne i forhold til øvrige eksterne styringsredskaber rettet mod basisbevillingernes fordeling og anvendelse. 

Projektansvarlig: Kaare Aagaard

Forventet afslutning: Juni 2011