Sapere Aude-bevilling til Henrik Bech Seeberg

Lektor i statskundskab Henrik Bech Seeberg modtager Sapere Aude forskningslederbevilling på 6,2 millioner kroner for at undersøge politiske ungdomspartiers magt.

Henrik Bech Seeberg Foto: Danmarks Frie Forskningsfond
Foto: Claus Lillevang for Danmarks Frie Forskningsfond

”Det er et stort ansvar og privilegium at være en del af Sapere Aude-programmet. Jeg modtager generøst ressourcer og tid til at lede et stærkt, internationalt team omkring et stort forskningsspørgsmål og tage min forskning til helt nye højder. Samtidig vil anerkendelsen ved at være en del af dette meget stærke forskningsprogram åbne nye døre og accelerere min forskningskarriere internationalt,” siger Henrik Bech Seeberg, som med den nye Sapere Aude forskningslederbevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond skal lede projektet YOUTHPOL.

Planen er at ansætte et team bestående af en postdoc, en ph.d.-studerende og en forskningsassistent og sammen undersøge politiske ungdomspartiers magt. En forskningsdagsorden, som ifølge lektor i statskundskab Henrik Bech Seeberg, er vigtig, fordi ungdomspartier ofte fraskrives som ubetydelige, da man ikke kender, i hvor høj grad og under hvilke omstændigheder ungdomspartierne påvirker deres moderpartiers policypositioner og -prioriteter.

”Mit projekt giver et tiltrængt, kritisk eftersyn af en central del af vores repræsentative demokrati, nemlig ungdomsrepræsentation. Vi lever i en tid, hvor de politiske partier mister fodfæste i samfundet med faldende medlemstal, færre trofaste vælgere og stigende mistillid til politikere i befolkningen,” siger Henrik Bech Seeberg og fortsætter:

”Lige nu skabes fremtidens vælgere, partimedlemmer og politiske ledere, og spørgsmålet er, om de politiske partier er gode nok til at inddrage de unge og lytte til dem. Det er ekstremt svært at påvise indflydelse og magt, men ikke desto mindre vil vi give os i kast med det.”

Det vil han gøre ved hjælp af avancerede statistiske analyser af ungdomspartiers indflydelse over tid i fem europæiske lande samt ved spørgeskemaundersøgelser og endelig et stort felteksperiment af danske lokalpolitikere.

”Min tilgang er et videnskabeligt nybrud og kan vise helt nye veje til at dokumentere magt og indflydelse i politiske partier. Og forhåbentlig vil det give et svar på, om ungdomspartier løser et vigtigt demokratisk problem og sikrer unge menneskers repræsentation,” afslutter Henrik Bech Seeberg.

Oops, an error occurred! Code: 202405270527295d5fa9bb