Nyt forskningsprojekt om danske politikeres arbejdsvilkår

Professor i statskundskab Helene Helboe Pedersen har fået en bevilling fra TrygFonden til at undersøge trusler, chikane og stress blandt danske politikere.

Helene Helboe Pedersen
Helene Helboe Pedersen Foto: Aarhus BSS

Meget tyder på, at danske politikeres arbejdsvilkår er under pres. Men hvilke udfordringer oplever de, og hvad betyder deres arbejdsbetingelser for, hvorvidt nogen vil være politiker? Det får professor i statskundskab Helene Helboe Pedersen mulighed for at undersøge med en ny bevilling fra TrygFonden.

Fonden har givet 1.500.000 kroner nu med plan om yderligere 1.475.780 kroner. Tilsammen er der altså udsigt til 2.975.780 kr.

Projektets titel ”Politik under pres. Trusler, chikane og stress blandt danske politikere” indikerer, at arbejdsforholdene for danske politikere er svære. Flere rammes af alvorlig stress som følge af konstant nyhedsdækning og højt tempo, og man oplever at blive angrebet – fysisk og verbalt – både af andre politikere, som man står i konkurrence med, og af borgerne.

”Jeg er optaget af politikernes arbejdsbetingelser, fordi de er afgørende for vores demokrati. Chikane, trusler og stress kan påvirke allerede valgte politikeres arbejde og også skræmme potentielle kandidater væk. Det er vigtigt, at vi får et mere præcist billede af, hvordan arbejdsbetingelserne er for danske politikere på alle niveauer og udvikler ideer til at forbedre situationen,” siger Helene Helboe Pedersen og fortsætter:

”Med Trygfondens støtte får jeg de nødvendige ressourcer til at gennemføre den omfattende undersøgelse, som forhåbentlig både får praktisk betydning for politikere og borgere i Danmark og videnskabelig betydning for studiet af politisk repræsentation i moderne demokratier.”

Projektet vil inkludere spørgeskemaundersøgelser blandt danske politikere på kommunalt, regionalt og nationalt niveau. Resultaterne herfra skal sammenlignes med tilsvarende data fra Norge og Sverige. Desuden skal der laves en spørgeskemaundersøgelse blandt danske vælgere. Fra politikernes egne Facebookprofiler vil forskerne indsamle data om chikane, og så skal der laves målinger af, hvor synlige politikerne er i medierne. Tidligere studier viser nemlig, at jo mere synlig, man er i medierne, jo mere chikane udsættes man for.

Underdirektør for Trygfonden Kristian Weise udtaler om projektet:

”Politikernes tryghed og arbejdsvilkår kan have stor betydning for vores samfund. Det kan påvirke funktionen af det politiske styre i hverdagen, og det kan have betydning for, hvem der har lyst til at gå aktivt ind i politik. Vi synes derfor, at det er vigtigt og relevant, at Aarhus Universitet nu går i gang med en større undersøgelse af politikernes arbejdsvilkår. Det er et emne, der har været meget til debat i de senere år, og det bliver derfor også interessant og givende at få en videnskabelige undersøgelse af emnet.”

Yderligere info

 

Oops, an error occurred! Code: 20240424180216a7a82a7c