Nye veje i samarbejdet mellem skolens fagprofessionelle: 5 mio. kr. til ny forskning om fagligt samarbejde i folkeskolen

Med skolereformen i 2013 blev der sat skub i samarbejdet mellem lærere, pædagoger og ledere, og nye former for samarbejde og nye måder at organisere samarbejdet på så dagens lys. Men hvad betyder det for de fagprofessionelles selvopfattelse? Hvordan styrker det deres kompetencer? Og hvilken effekt har det på elevernes trivsel og læring? Med en bevilling på 5 mio. kr. fra AP Møller Fondens folkeskoledonation i ryggen sætter Nationalt Center for Skoleforskning (NCS), Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse og VIVE fokus på konsekvenser af og potentialer i de nye samarbejds- og organiseringsformer mellem skolens fagprofessionelle.

To mænd taler sammen
5 mio. kr. fra AP Møller Fondens folkeskoledonation til ny forskning om fagligt samarbejde i folkeskolen. Foto: Colourbox

Siden Folkeskolereformen blev vedtaget i 2013, har kommuner og fonde tilsammen bevilget flere hundrede millioner kroner til at styrke samarbejdet mellem skolens fagprofessionelle, dvs. samarbejdet mellem lærerne, mellem lærere og pædagoger og mellem ledere, lærere og pædagoger.

”Tiden er nu kommet til at se nærmere på, hvilken effekt disse samarbejder har i forhold til de fagprofessionelles selvopfattelse og kompetencer, kvaliteten af undervisningen og elevernes trivsel og læringsudbytte,” siger projektleder Lars Qvortrup fra NCS, Nationalt Center for Skoleforskning. Lars Qvortrup er professor ved DPU, Aarhus Universitet

Seniorforsker Bente Bjørnholt fra VIVE er forskningsleder på de dele af projektet, der skal kortlægge udbredelsen af forskellige samarbejdsformer og deres betydning for elever, pædagoger og lærere. Hun understreger:  ”Vi ved fra forskning, at samarbejde mellem fagprofessionelle har potentiale til både at styrke medarbejdernes motivation, højne undervisningens kvalitet og øge elevernes læring og trivsel. Men vi har behov for mere vide om, hvorvidt og hvordan det virker i en dansk sammenhæng.”

I den forbindelse har projektet også til formål at undersøge, hvordan man bedst mulig kan lede og organisere medarbejdere, der samarbejder. ”Er det fx gennem såkaldt distribueret ledelse? Og kan man pege på mere og mindre hensigtsmæssige samarbejdsformer?” udtaler lektor Anne Mette Kjeldsen fra Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse på Aarhus BSS, som er forskningsleder på den del af projektet, der omhandler ledelse. ”Den viden kan komme fremtidens folkeskole til gavn”.

Fra jeg til vi

Især ét begreb er trådt tydeligt frem blandt de nye samarbejds- og organiseringsformer: ’Professionelle læringsfællesskaber’.  

”Det handler om, hvordan fagprofessionelle samarbejder, så det fremmer elevernes læring, samtidig med at de selv udvikler sig fagligt. Det handler om at udvikle underviseropgaven fra en ”jeg”- til en ”vi”-opgave. Og det handler ikke mindst om, hvordan man som leder skaber gode rammer og forudsætninger for samarbejde mellem de fagprofessionelle medarbejdere. Det er med andre ord ikke nok bare at samarbejde.  Det skal inkludere et fagligt fællesskab, hvor undervisning ses som et fælles anliggende og ikke blot som noget, der skal koordineres. Med vores projekt vil vi opnå ny viden om effekten af de nye samarbejds- og organiseringsformer og ikke mindst om, hvad der skal til for at indløse potentialerne i dem,” siger Lars Qvortrup.

Fakta

Forskningsprojektets titel:

”Nye samarbejds- og organiseringsformer til fremme af læring, trivsel og udvikling i den danske folkeskole: Udbredelse, ledelse, kompetenceudvikling og effekter”.

Projektet gennemføres i samarbejde mellem NCS, DPU ved Aarhus Universitet, Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse ved Aarhus BSS, Aarhus Universitet, og VIVE. Projektet starter oktober 2019 og løber over tre år.

Projektet har modtaget en bevilling på 4,990 mio. kr. fra AP Møller Fondens folkeskoledonation.

Kontakt

Professor Lars Qvortrup, DPU, AU (projektleder), tlf. 27844005

Seniorforsker, Bente Bjørnholt, VIVE, tlf. tlf. 20761640

Lektor Anne Mette Kjeldsen, Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, AU, tlf. 87165734 

Oops, an error occurred! Code: 20240720174049f95ffba1