Ny forskning: Ledernes tilgang har betydning for medarbejderes lyst til at skabe læring fra resultatinformation

Modelfoto: Colourbox.dk/Kzenon

Ledere i den offentlige sektor kan bruge information om resultater på forskellig vis. På den ene side kan ledere bruge denne information som et kontrolinstrument. På den anden side kan de bruge informationen som et afsæt for at udvikle den offentlige service.

Lederes valg af den ene eller anden tilgang er af vigtig betydning. Konkret har ledernes valg af tilgang betydning for, om medarbejderne aktivt engagerer sig i diskussioner om, hvordan resultaterne kan bane vejen for bedre offentlig service. Det viser et nyt studie af Martin Bækgaard, Mads Leth Jakobsen og Donald Moynihan. Studiet beror på spørgeskemaer besvaret af ledere og medarbejdere på 16 midtjyske hospitalsafdelinger.

Og hvad indebærer det så at bruge informationer om resultater til enten kontrol eller udvikling?

En leder bruger fx information om sin enheds resultater som kontrolinstrument, hvis informationen danner afsæt for belønning af medarbejdere. Det samme gælder, hvis lederen bruger informationen til at argumentere for, at enheden har brug for flere midler. Studiet viser, at en sådan brug af information har tydelige konsekvenser. Konkret viser studiet, at når information bliver brugt som kontrolinstrument, så engagerer medarbejderne sig mindre i, hvordan informationen kan tjene som afsæt for et løft af enhedens fremtidige resultater.

Ledere kan dog også bruge informationen med et udviklende formål. Det gælder fx, når en leder bruger informationen til at sætte mål for enheden og få øje på problemer. Når ledere bruger informationer på denne måde, engagerer medarbejderne sig i højere grad i diskussioner om, hvad man kan lære af resultatinformationen. 

Disse resultater peger på, at medarbejdere har svært ved at se formålet med information, der bliver brugt med et kontrollerende formål. 

Studiet har derfor en meget tydelig implikation for offentlige ledere. Hvis det er af stor betydning at få medarbejdere engageret i, hvordan information kan tjene som afsæt for forbedringer af enhedens fremtidige resultater, så bør informationen anvendes med et udviklende formål.

Oops, an error occurred! Code: 2024061910044620a8f88d