Ny bog om tillid og ledelse

Hvordan hænger tillid og ledelse sammen? Det sætter bogen ”Tillidsreformer og tillidsbaseret styring og ledelse” fokus på. Fra ledelsescenteret bidrager professor Jesper Rosenberg Hansen, der sammen med konsulent, ph.d. Maria Bak Skov har skrevet to kapitler til bogen.

Bogen giver en dybdegående forståelse for, hvordan tillid og ledelse fungerer og hænger sammen. Det er interessant i en skandinavisk kontekst, hvor tilliden generelt er høj. Samtidig arbejder offentlige organisationer eksplicit med samspillet, og det giver bogen masser af inspiration til. Hovedparten af bogens kapitler handler således om, hvordan en stor tillidsreform i Oslo Kommune fungerer. Bogen har desuden et par kapitler, der undersøger tillid og ledelse i en stor dansk kommune (Aarhus Kommune).  

”Det har været enormt interessant at undersøge tillid og ledelse i en skandinavisk kontekst. I Aarhus Kommune er der fx en stor tillid i organisationen. Det gør det vigtigt at forstå tillid i en ledelsesmæssig sammenhæng. I vores ene kapitel undersøger vi, hvordan samspillet er mellem tillid og kontrol. Under hvilke forudsætninger supplerer og komplementerer kontrol og tillid hinanden? Fokus er på, hvordan man kan skabe en meningsfuld kontrol. Det handler om at tydeliggøre kontrollens formål og tilpasse kontrollen til praksis, så den understøtter kerneopgaven og tilliden,” udtaler Jesper Rosenberg Hansen.

Om det andet kapitel, som Jesper Rosenberg Hansen og Maria Bak Skov har skrevet, fortæller Maria Bak Skov: ”Vi kaster lys over, hvordan tillidsbaseret ledelse og styring udspiller sig i forandringsprocesser. Tillid kan potentielt støtte forandringsprocesser, men i kapitlet viser vi, hvordan mængden af forandringer også kan udfordre tilliden. Vi belyser, hvordan man kan undgå utilsigtede konsekvenser af et højt forandringstryk. Det handler fx om at undgå overstyring, synkronisere forandringer og sikre det faglige råderum.”

Bogen er relevant for læsere, der er interesseret i, hvordan man kan arbejde med tillidsbaseret ledelse og styring. Oslo Kommune er fx særligt interessant pga. deres reformarbejde med tillidsbaseret ledelse og styring.

Om bogen

Bogen er redigeret af Åge Johnsen og Helge Svare. Den er baseret på et forskningsprojekt om tillidsbaseret ledelse finansieret af Norges forskningsråd. Projektet har særlig fokus på, hvad tillidsbaseret ledelse betyder for professioner og fagprofessionelle. Bogen sigter bredt og henvender sig til både praktikere, studerende og forskere. Der er med andre ord en bevidst praksisvinkel på al forskningen. Bogen er på norsk og kan købes på Fagbokforlaget.

Oops, an error occurred! Code: 202406180802389339df2e