Ny bog om distribueret ledelse er ude nu

Den 16. november udkommer bogen ”Distribueret ledelse i den offentlige sektor”. Den bidrager med solid viden om, hvordan ledere og medarbejdere kan samarbejde om at løse ledelsesopgaver. Bogen fremhæver en række opmærksomhedspunkter, som ledere og medarbejdere kan have blik for, når de vil arbejde med distribueret ledelse i deres egen organisation.

Foto: Djøf Forlag

Hvad er distribueret ledelse, og hvad kan det bidrage med?

Distribueret ledelse er udtryk for, at ledere og medarbejdere deles om at udøve ledelse ved sammen at bidrage til ledelsesmæssige handlinger. Ledere såvel som medarbejdere kan tage initiativet til et samarbejde om løsningen af ledelsesopgaver. Distribueret ledelse er ikke et nyt fænomen, men derimod noget, der har fundet sted i den offentlige sektor i mange år. Distribueret ledelse finder fx sted, når en vagtplanlægger tager del i enhedens planlægning via sit arbejde med vagtplanen, eller når en medarbejder varetager koordinationen af opstarten for nye kolleger. Det er også tilfældet, når en faglig vejleder bidrager til den ledelsesmæssige opgave, der handler om at fremme og fastholde en bestemt faglig tilgang til opgaveløsningen.

Forskningen peger på, at distribueret ledelse kan bidrage til bedre målopfyldelse i offentlige organisationer på tre forskellige måder. For det første kan distribueret ledelse berige medarbejderes jobindhold og fremme motivation og trivsel på arbejdspladsen med bedre resultater til følge. For det andet kan der være styrings- og koordinationsmæssige gevinster ved at anvende distribueret ledelse i offentlige organisationer, der løser komplekse opgaver. Det kan nemlig bringe medarbejderes færdigheder og kompetencer mere i spil i beslutningsprocesserne. Endelig kan distribueret ledelse bidrage til organisatorisk læring og til udbredelse af gode normer og effektiv praksis.

Opmærksomhedspunkter, når distribueret ledelse skal virke

Ovenstående kan få distribueret ledelse til at lyde som en meget lovende tilgang. Og det kan det også være, såfremt den distribuerede ledelse er afstemt. Afstemtheden handler om, at ledere og medarbejdere, der bidrager til at løse ledelsesopgaver, er enige om mål, midler og handlerum forbundet med løsningen af ledelsesopgaver. Derudover er det vigtigt, at organisationskulturen og de institutionelle rammer understøtter distribueret ledelse, ligesom medarbejderne skal kunne og ville bidrage til løsningen af ledelsesopgaver.

Bogen tydeliggør, hvilke udfordringer ledere og medarbejdere kan støde på, når distribueret ledelse skal blive en velfungerende ledelsesform. Den giver også eksempler på, hvordan disse udfordringer kan blive håndteret. Endelig ser bogen på, hvordan forskellige styringsparadigmer kan understøtte udøvelsen af distribueret ledelse i offentlige organisationer.

Bogen henvender sig særligt til offentlige ledere, der ønsker at arbejde med distribueret ledelse. Derudover henvender den sig til alle andre, der bidrager til at løse ledelsesopgaver, hvilket fx er projektledere, teamkoordinatorer, kvalitetsansvarlige og faglige vejledere.

Bogen er skrevet af Anne Mette Kjeldsen, Christian Nyvang Qvick, Thomas Faurholt Jønsson og Lotte Bøgh Andersen og kan købes her.

Oops, an error occurred! Code: 20231202154223176685bb