Ny bog: "Folkets Love"

Den nye bog "Folkets Love - Folkeafstemninger om danske grundlove" er skrevet af dr.scient.pol. og professor emeritus Palle Svensson.

Billede af bogomslag med farve og bogstaver samt en medalje
Den nye bog "Folkets Love" af Palle Svensson. Foto: Aarhus Universitetsforlag.

Bagsidetekst fra bogens omslag:

"Demokrati betyder folkestyre, men hvor meget deltager folket egentlig i styret, når det har mulighed for det? Ved folketingsvalg deltager langt de fleste vælgere, men her styrer folket ikke i den forstand, at det træffer politiske beslutninger. Det udpeger alene nogle af magthaverne. Kun ved folkeafstemninger træffer folket direkte politiske beslutninger.

Siden 1916 har der været afholdt 20 nationale folkeafstemninger i Danmark. De fleste gange har folket fået mulighed for at standse forslag, der var vedtaget af Folketinget. Kun ved fem afstemninger har folket styret på den måde, at det skulle vedtage ny lovgivning, nemlig forslagene om grundlovsændringer i 1920, 1939 og 1953, forslaget om valgretsalderen i 1953 og forslaget om ændring af tronfølgeloven i 2009.

Disse afstemninger er emnet for Folkets love, der undersøger hvordan folket deltog i afstemningerne, hvilken betydning deltagelsen havde for udfaldet, og hvor interesseret folket egentlig var i at benytte muligheden for at vedtage ny lovgivning."

Udgivelsesdato:

Bogen udkommer d. 15. maj på Aarhus Universitetsforlag.

Om forfatteren:

Palle Svensson er dr.scient.pol. og professor emeritus ved Aarhus Universitet. Han har især forsket i emner som demokratisk teori og praksis. Han har blandt andet skrevet Demokratiets krise (1996) og Folkets røst (2003).

Oops, an error occurred! Code: 20240718190408615a5cc0