Ny bog: "Distribueret ledelse i den offentlige sektor"

Ansatte fra Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse giver i en ny bog et samlet og systematisk overblik over litteraturen om distribueret ledelse.

Bogen "Distribueret ledelse i den offentlige sektor".
Den nye bog "Distribueret ledelse i den offentlige sektor", skrevet af Anne Mette Kjeldsen, Christian Nyvang Qvick, Thomas Faurholt Jønsson og Lotte Bøgh Andersen.

Den nye bog tydeliggør, hvad distribueret ledelse er, og hvornår distribueret ledelse er en særlig relevant ledelsesform. Tilsvarende giver bogen læseren kendskab til relevante opmærksomhedspunkter og faldgruber, som ledere kan have blik for, når medarbejdere skal bidrage til at løse ledelsesopgaver i politisk styrede organisationer.

Anne Mette Kjeldsen, Christian Nyvang Qvick, Thomas Faurholt Jønsson og Lotte Bøgh Andersen har skrevet bogen ”Distribueret ledelse i den offentlige sektor”. Bogen er et resultat af en tværdisciplinær indsats og trækker således både på indsigter fra statskundskab, offentlig ledelsesforskning og psykologi.

I en teoretisk optik er der ifølge en af forfatterne, Anne Mette Kjeldsen, brug for bogen: ”Eksisterende litteratur om distribueret ledelse rummer vidt forskellige forståelser af, hvad distribueret ledelse er. Begrebet er fx blevet betragtet som både et ledelseskoncept, en metode, en ledelsestilgang og en organisationskultur, ligesom distribueret ledelse også af og til bliver forvekslet med delegation. Bogen tager livtag med de forskellige forståelser og søger at etablere et fælles sprog for og om distribueret ledelse. Således forstår vi distribueret ledelse som en ledelsesform, hvor ledere og medarbejdere deles om at udøve ledelse ved sammen at bidrage til ledelsesmæssige handlinger.” 

Bogens indsigter kan være med til at skabe stor værdi i offentlige organisationer. Forskningen i distribueret ledelse peger på, at vellykket distribueret ledelse kræver, at løsningen af ledelsesopgaver sker på afstemt vis. Leder og medarbejdere, der bidrager til at løse ledelsesopgaver, må med andre ord have en fælles opfattelse af mål, midler og handlerum knyttet til løsningen af den enkelte opgave, hvis distribueret ledelse skal bidrage positivt til at realisere organisationens målsætninger.

En anden af bogens forfattere, Christian Nyvang Qvick, har som ansvarlig for ledelsescenterets forskningsformidling forestået adskillige oplæg og workshops om distribueret ledelse – og oplever i overensstemmelse med indsigterne fra forskningen, at netop afstemtheden af og til er en udfordring. Han udtaler: ”Det kan være udfordrende at opnå afstemthed i offentlige organisationer, hvor der af og til kan være både mål- og værdikonflikter. I bogen fremhæver vi, hvilke typer afstemthed der findes, hvad der konkret skal afstemmes og hvordan ledere og medarbejdere i praksis kan arbejde med at sikre afstemthed på en måde, der passer til den konkrete organisation og de styringsparadigmer, organisationen virker under. Det er en af bogens helt store styrker, at den netop giver anvisninger til, hvordan og under hvilke omstændigheder afstemtheden kan opnås”. 

Bogens målgruppe

Anne Mette Kjeldsen, der også er uddannelsesansvarlig på den Fleksible Master i Offentlig Ledelse, tydeliggør, at bogen kan være relevant for mange forskellige målgrupper. Hun udtaler: ”Bogen er især tiltænkt de studerende på master-, diplom- og kandidatuddannelser inden for ledelse, men den er også i høj grad relevant for offentlige ledere og alle de medarbejdere, der bidrager til at løse ledelsesopgaver, som fx projektledere, teamkoordinatorer, vagtplanlæggere, kvalitetsansvarlige og faglige vejledere”.

Om forfatterne

Anne Mette Kjeldsen

Christian Nyvang Qvick

Thomas Faurholt Jønsson

Lotte Bøgh Andersen  

Yderligere information

Læs mere om bogen på DJØF forlags hjemmeside

Oops, an error occurred! Code: 20240622110025091d8bbd