Mindeord

Ved Nikolaj Petersens død

Nikolaj Petersen
Nikolaj Petersen Foto: Institut for Statskundskab

Med Nikolaj Petersens død har vi mistet en af dansk statskundskabs store kapaciteter. Nikolaj havde en lang og meriterende karriere som forsker, underviser og formidler. Han har gennem sin karriere først som lektor og siden 1985 som professor udviklet studiet af international politik og dansk udenrigspolitik som fagfelt i en dansk og international sammenhæng. Hans videnskabelige produktion var særdeles omfattende, og den havde stor gennemslagskraft, både akademisk og politisk. Han var en pioner i teoretiseringen af dansk udenrigspolitik, og han leverede også væsentlige bidrag til den internationale teoriudvikling på dette felt.

Nikolaj Petersen begyndte sin karrierer som historiker og blev efter en kort ansættelse ved Dansk Udenrigspolitisk Institut ansat på Institut for Statskundskab i Aarhus. Han medbragte en stærk interesse i udviklingen af historiske analyser af dansk udenrigspolitik. Hans arbejde har dannet skole for flere generationer af politologer, ligesom hans arbejde stadigvæk er standardreferencer i analyser af dansk udenrigspolitik. Nikolaj har beskæftiget sig med alle interessante aspekter af dansk udenrigspolitik siden starten af 1960’erne. Som en ældre kollega engang udtalte, ’uanset hvad man skriver vedrørende dansk udenrigspolitik, har Nikolaj Petersen sagt det før’. Han har beskæftiget sig med politikformuleringsprocesser i forsvars- og sikkerhedspolitikken tilbage i 1960’erne, debatten om atomvåben og missilforsvar og dansk udenrigspolitisk historie. Han har bidraget med vigtige og markante bidrag til forståelsen af dansk EU- og Europapolitik, nordisk samarbejde, den danske fodnotepolitik, værdipolitikken under Anders Fogh Rasmussen, ligesom han har ydet væsentlige bidrag til en bredere empirisk forståelse af den danske udenrigspolitik gennem grundige empiriske analyser. Han har desuden også forsket i tysk udenrigspolitik, Grønland, de Baltiske lande, etableringen af NATO, integrationspolitik og holdningsdannelse inden for udenrigspolitikken.

På den praktiske front har Nikolaj allerede tidligt i sin karriere været i tæt dialog med både udenrigs- og sikkerhedspolitikkens praktikere og den bredere offentlighed. Han har været et aktivt medlem af de vigtigste udenrigspolitiske og forsvarspolitiske rådgivningsorganiser i sin tid. Han har specielt spillet en vigtig rolle i Dansk Institut for Internationale Studier (DUPI senere DIIS) og i det Sikkerhedspolitiske Nedrustningspolitiske Udvalg (SNU). Sammen med Christian Thune har han været den drivende kraft bagved og medredaktør af Dansk Udenrigspolitisk Årbog mellem 1982-1997. Han har bidraget markant til de store rapporter som har været publiceret af SNU. Fra rapporten om Danmark efter den kolde krig i 1993 til ’Greenland During the Cold War’ i 1997, har han gennem et imponerende arkivarbejde gravet sig ned i perioden og dens udfordringer. Rapporterne medvirkede til løsningen af de politiske konflikter ved sit høje forskningsmæssige niveau og bidraget med præcise og skarpe analyser. Nikolaj Petersen har desuden bidraget aktivt i den offentlige debat og medvirket til at formidle området til en bredere offentlighed.

Nikolaj har undervist og vejledt mange generationer af studerende og forskere på alle uddannelsesniveauer med stor entusiasme og engagement. Hans seneste store arbejde med Dansk Udenrigspolitiks Historie i 6 bind er endvidere blevet standardreference værket på dansk udenrigspolitik. Redaktionsarbejdet på dette værk er en akademisk kraftpræstation, da det dækker udviklingen i dansk udenrigspolitik fra år 700 til 2006, og vidner om hans enorme bredde og indsigt i sit fagområde, hvor han for alvor bygger bro mellem statskundskaben og sin baggrund fra historie. 

Nikolaj var også en særdeles vellidt kollega og vi husker ham alle som en venlig, imødekommende og ordentlig kollega. Æret være hans minde.

Professor og institutleder Peter Munk Christiansen

Oops, an error occurred! Code: 2024051917234947145c27