Michael Bang Petersen udpeget til at bistå Epidemikommissionen

Sundhedsministeriet ønsker fremover en bredere inddragelse af samfundsvidenskabelige kompetencer i Epidemikommissionens arbejde, hvorfor Danske Universiteter er blevet bedt om at udpege tre samfundseksperter til at bistå kommissionens arbejde. Professor Michael Bang Petersen fra Aarhus Universitet er blevet valgt som en af de tre eksperter.

Michael Bang Petersen Foto: Aarhus Universitet
Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet

Når man har valgt at udpege tre nye eksperter, skyldes det, at sundhedsministeren har udstedt en ny forretningsorden for Epidemikommissionen, der trådte i kraft den 1. oktober 2022. Den nye forretningsorden skal blandt andet tilskynde til bredere inddragelse af sundhedsfaglige og samfundsvidenskabelige kompetencer i kommissionens arbejde.

”Erfaringerne fra coronapandemien – hvor Michael jo var meget aktiv – viser, at forståelsen for hvordan mennesker reagerer på krav og tilbud fra omgivelserne, spiller en væsentlig rolle for, hvordan epidemier forløber. Og det er måske lige så væsentligt som den medicinske viden,” siger institutleder på Institut for Statskundskab, professor Peter Munk Christiansen.

Under coronapandemien har Michael Bang Petersen været medlem af regeringens faglige referencegruppe, og han har i den forbindelse også fungeret som ekstern sagkyndig i Epidemikommissionen siden 2021. Han har derfor en meget omfattende viden om kommissionens arbejdsprocedurer og indhold. Derudover har han rådgivet Sundhedsstyrelsen og en række internationale organisationer, herunder WHO Europe og EU-kommissionen, omkring adfærd og kommunikation under pandemien.

Udover Michael Bang Petersen er yderligere to eksperter udpeget til at bistå kommissionen, nemlig lektor, ph.d. Signe Smith Jervelund (KU) og Jes Søgaard (SDU).

Rådgivning af kommissionen

Epidemikommissionen har mulighed for at invitere faglige eksperter med henholdsvis sundhedsfaglig og samfundsvidenskabelig baggrund til at deltage i møder, og det er her Michael Bang Petersen kommer ind i billedet. Epidemikommissionen kan dog også invitere andre personer til at deltage i møder, herunder repræsentanter for andre myndigheder, andre særligt sagkyndige og interesseorganisationer.

Epidemikommissionen er en selvstændig myndighed, der rådgiver sundhedsministeren og andre ministre om håndteringen af alment farlige og samfundskritiske sygdomme. Kommissionen er nedsat af sundhedsminister Magnus Heunicke.

Epidemikommissionen består af 11 medlemmer inklusive formanden. Formanden og et medlem er udpeget af sundhedsministeren, mens de resterende ni medlemmer er udpeget af sundhedsministeren efter indstilling fra henholdsvis erhvervsministeren, finansministeren, justitsministeren, Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut, rigspolitichefen, KL og Danske Regioner.

Oops, an error occurred! Code: 20240618081026b2485bee