Magtudredningens forskningsledelse på plads

Forskningsleder Michael Bang Petersen har nu sammensat den samlede forskningsledelse, som skal lede arbejdet med en opdateret dansk magtudredning. Samtidig har forskningsprojektet fået navnet Magtudredningen 2.0.

Anne Binderkrantz, Lene Holm Pedersen, Michael Bang Petersen, Nanna Mik-Meyer og David Nicolas Hopmann
Forskningsledelsen for Magtudredningen 2.0. Fra venstre: Anne Binderkrantz, Lene Holm Pedersen, Michael Bang Petersen, Nanna Mik-Meyer og David Nicolas Hopmann Foto: Anna Staender/Ida Marie Jensen/privat

Det bliver en fagligt bredt funderet gruppe af professorer fra forskellige forskningsinstitutioner, der skal koordinere arbejdet med en opdateret magtudredning.

Forskningsleder Michael Bang Petersen, der er professor i statskundskab ved Aarhus Universitet, har netop sammensat sit hold. Michael Bang Petersen har selv ekspertise i borgernes tillid til det politiske system, marginalisering og sociale medier. Forskningsledelsen kommer ud over ham til at bestå af:

 • Anne Binderkrantz, professor i statskundskab, Aarhus Universitet
  - Ekspertise i samspillet mellem politiske beslutningstagere og det omgivende samfund herunder erhvervslivet
 • Lene Holm Pedersen, professor i statskundskab, Københavns Universitet
  - Ekspertise i offentlig forvaltning og de vilkår, som politikere og embedsmænd arbejder under
 • Nanna Mik-Meyer, professor i sociologi, Copenhagen Business School (CBS)
  - Ekspertise i marginaliseringsprocesser, mindre synlige magtformer og kvalitative metoder
 • David Nicolas Hopmann, professor i politisk kommunikation, Syddansk Universitet
  - Ekspertise i det forandrede medielandskab og samspillet mellem medier, politik og borgere

”Forskningsledelsen er sammensat af nogle af de mest kompetente forskere i magt og demokrati i Danmark. Sammensætningen afspejler Folketingets ønske om en tværfaglig og tværinstitutionel gruppe, der kan dække de relevante temaer i kommissoriet. Samtidig har det været vigtigt at sikre, at forskningsledelsen både har solid erfaring med forskningsledelse og har ekspertise inden for hele den vifte af metodiske tilgange, som er nødvendige for at afdække komplekse begreber som magt og legitimitet,” siger forskningsleder Michael Bang Petersen, som 27. maj blev udpeget af uddannelses- og forskningsministeren efter indstilling fra Danmarks Frie Forskningsfond. 

Forskningsledelsens opgave bliver at koordinere aktiviteterne og blandt andet lave en slutrapport, men langt flere forskere vil komme til at få indflydelse. Forskere med specialviden på hvert deres felt vil nemlig i den kommende tid få mulighed for at lægge væsentlige brikker til det puslespil, der til sammen vil give et billede af det danske demokratis tilstand og vilkår i det 21. århundrede.

”Bevillingsmæssigt er den opdaterede magtudredning betydeligt mindre end den oprindelige magtudredning. Men omvendt står dansk forskning i magt og demokrati betydeligt stærkere i dag end for 20 år siden. Rundt omkring i forskningsmiljøerne findes der mange forskere, der allerede har stor viden om de områder, som Magtudredningen 2.0 skal afdække. Hvis operationen skal lykkedes, er det afgørende at få aktiveret og mobiliseret de mennesker og den viden, som allerede findes derude. Det er en af de vigtigste opgaver, som står foran os som forskningsledelse,” siger Michael Bang Petersen.

Magtudredningen 2.0

Slutrapporten for Danmarks oprindelige magtudredning udkom i 2003, året før Facebook blev lanceret. Og det er blandt andet den teknologiske udvikling og det forandrede medielandskab, der sidste år fik Folketinget til at beslutte, at der nu skal gennemføres en opdatering af Magtudredningen, som belyser de nye forhold. På den baggrund får det nye forskningsprojekt navnet Magtudredningen 2.0, fortæller Michael Bang Petersen.  

”Med navnet ønsker vi at signalere den opgave, som vi er blevet stillet, nemlig at levere en opdateret magtudredning, tilpasset de nye vilkår og udfordringer, som har udviklet sig siden den oprindelige magtudredning.”

Læs mere om baggrund og organisering på hjemmesiden for Magtudredningen 2.0

Oops, an error occurred! Code: 20240424175946af19480e