Lektor Per Mouritsen hædres for årets originale idé

Danmarks Frie Forskningsfond uddeler sin hæderspris: Årets originale idé, til lektor Per Mouritsen fra Institut for Statskundskab, Aarhus BSS. Prisen overrækkes den 10. oktober 2019 af Uddannelses- og Forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen på vegne af fonden.

Per Mouritsen
Per Mouritsen ved prisoverrækkelsen den 10. oktober 2019. Foto: Danmarks Frie Forskningsfond

Per Mouritsen får prisen for sit forskningsprojekt: Outside Citizenship: The Making and Integration of Denizens. Prisen får han, fordi projektets ide er særlig original. Projektet vender nemlig integrationsforskningen på hovedet.  I stedet for at undersøge, hvad det har af konsekvenser at blive en del af vores samfund, vil forskerne se på, hvordan kravene for at opnå statsborgerskab påvirker integrationen af de mennesker, der bor her uden statsborgerskab. Det er en omvendt måde at kigge på integrationen af indvandrere også i forhold til tidligere integrationsforskning både i Danmark og internationalt.

Mere end 500.000 mennesker i Danmark er ikke danske statsborgere, og derfor har de ikke de samme rettigheder som resten af befolkningen. De kan for eksempel ikke stemme til folketingsvalget. Spørgsmålet er, hvordan kravene for at opnå statsborgerskab påvirker deres integration og lyst til at blive danskere?

”Vores tese er, at de nuværende statsborgerskabsregler ikke fremmer integrationen, og at reglerne måske endda hæmmer den,” siger Per Mouritsen i en pressemeddelelse fra Danmarks Frie Forskningsfond.

Danske registerdata er helt unikke
De danske registerdata giver forskerne helt specielle muligheder for at undersøge forholdene blandt de mennesker, der bor her uden statsborgerskab. Og det er forskerne forhåbning, at datagrundlaget, som man ikke har andre steder i verden, kan tilføre ny viden, der kan bruges både integrationspolitisk og –strategisk.

Ved hjælp af de danske registerdata vil forskerne blandt andet undersøge, hvad der er særligt ved de mennesker, der bor her uden at være danske statsborgere. Hvilke grupper har for eksempel sværest ved at opfylde kravene til statsborgerskab, og hvilke grupper opfylder måske kravene, men søger alligevel ikke, og hvordan påvirker stramninger af kravene på området disse mennesker.

”Debatten føres i dag på et uoplyst grundlag. Denne her viden er supervigtig for at kunne have en ordentlig debat. Det vil give os en forståelse af, hvilken betydning det har for integrationen og dermed også for sammenhængskraften, at vi har en gruppe borgere, der bor permanent i Danmark, men som ikke kan eller vil opnå statsborgerskab”, fortæller professor Julia Nafzieger fra Aarhus BSS, som er med i projektet, i en pressemeddelelse fra Danmarks Frie Forskningsfond.

Projektet sker i samarbejde med postdoc Kristian Kriegbaum Jensen fra Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet, og professor Julia Nafzieger fra Institut for Økonomi på Aarhus BSS.

”Det er afgørende, at et projekt som dette løftes af et hold af både unge og erfarne forskere, som med deres forskellige fagligheder kan supplere hinanden. Og det har kun været muligt at udvikle projektidéen på grund af en fælles indsats”, siger Per Mouritsen til Sciencereport.dk og tilføjer:

”Det er fantastisk at være et hold, der sammen forsker i dette emne, der på så mange måder og i meget langt tid har været yderst aktuelt i dansk politik og i samfundet generelt. At det derudover medfører en hæderspris, det er en meget stor ære”.

Per Mouritsen fejres den 10. oktober 2019 på Danmarks Frie Forskningsfonds årlige forskningskonference, men allerede i foråret modtog Per Mouritsen på baggrund af projektidéen en forskningsbevilling på 6,1 millioner kroner fra fonden.

Fakta: Prisen består af et kunstværk, et diplom og blomster. Danmarks Frie Forskningsfond tanke med prisen er at hylde original tænkning, der er afgørende for at fremme dansk forskning, og som viser en helt særlig grad af originalitet i forhold til emnevalg, tilgang eller metode.

Oops, an error occurred! Code: 202404241731506b68211f