DFF-bevilling på 6,2 millioner kroner til Troels Bøggild

Lektor i statskundskab Troels Bøggild har fået en bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond på 6,2 millioner kroner til sit projekt om affektiv polarisering.

”Det er et vigtigt klap på skulderen fra gode forskerkollegaer og et signal om, at min forskningsdagsorden er værd at satse på. Det er jeg meget taknemmelig over, og det giver endnu mere motivation til at fortsætte arbejdet,” siger lektor i statskundskab Troels Bøggild.

Han er for nyligt blevet tildelt en Samfund og Erhverv Forskningsprojekt 2-bevilling på 6,2 millioner kroner fra Danmarks Frie Forskningsfond.

Bevillingen skal realisere projektet Partisan Peer Pressure and Affective Polarization (PEERPOL) om årsagerne til og effektive værktøjer mod affektiv polarisering (at udtrykke negative følelser overfor dem med en anden politisk overbevisning end en selv).

”Bevillingen giver mig mulighed for at ansatte nogle dygtige folk, samle et internationalt hold af topforskere og sammen med dem lave nogle store tværnationale dataindsamlinger, som kan gøre os klogere på, hvorfor tilhængere af forskellige partier mister sympati for hinanden, og hvordan vi kan vende udviklingen,” siger Troels Bøggild.

Mere om Troels Bøggilds DFF-projekt

Flere lande oplever stigende affektiv polarisering mellem tilhængere af konkurrerende politiske partier. Borgerne udtrykker mindre sympati for og er mere tilbøjelige til at diskriminere mod tilhængere af andre partier end deres eget.

Fænomenet er bekymrende, fordi det svækker sammenhængskraften og tilliden i samfundet og, i ekstreme tilfælde, ansporer til politisk vold og hadforbrydelser.

Forskning har primært forklaret den affektive polarisering ud fra eliternes, især mediers og politikeres, adfærd og retorik. Projektet sætter fokus på borgernes egen rolle i at skabe affektiv polarisering, når de kommunikerer om politik i sociale netværk, herunder på sociale medier.

Ud fra teori om psykologiske biases forventer projektet, at borgerne selektivt kommunikerer og deler information, som fremstiller deres eget parti positivt og konkurrerende partier negativt. Sådan parti-motiveret, selektiv informationsdeling forventes at være ineffektivt i forhold til at ændre andres opbakning til partierne, men have vigtige bivirkninger ved at øge polariseringen og diskrimination mellem tilhængere af forskellige partier i sociale netværk.

Projektet udvikler interventioner, som øger balancen i borgernes informationsdeling og dermed dæmper polariseringen og diskrimination mellem partigrupper. Dette undersøges via eksperimentelle studier indlejret i surveys og på sociale medier i Danmark og USA. Resultaterne tilvejebringer ny viden om årsagerne til og effektive værktøjer mod affektiv polarisering.

Oops, an error occurred! Code: 202404241832561f0a94d1