Beskæftigelsesministeriets speciale-pris går til Jakob Højholt fra statskundskab

Jakob Højholt fra Institut for Statskundskab modtager Beskæftigelsesministeriets pris for bedste speciale i arbejdsmarkedspolitik. Prisen på 25.000 kroner blev overrakt ved en ceremoni i Beskæftigelsesministeriet.

Søren Kryhlmand, Jakob Højholt, Peter Nedergaard
Jakob Højholt (i midten) modtager prisen for bedste speciale i arbejdsmarkedspolitik af departementschef Søren Kryhlmand (til venstre). Til højre ses formand for indstillingsudvalget professor Peter Nedergaard (KU) Foto: Beskæftigelsesministeriet

Jakob Højholt modtager 25.000 kroner fra Beskæftigelsesministeriet for sit prisvindende speciale ”Performance management i frontlinjen: En balance mellem Ekstern Accountability og Intern Læring – Et kvasi-eksperimentelt studie af effekter og konsekvenser af performance information fra et aktuelt performancesystem på beskæftigelsesområdet”.

Specialet udmærkede sig som den bedste bachelor- eller speciale-opgave i 2020 i kategorien dansk arbejdsmarkedspolitik og belønnes derfor med prisen, som Beskæftigelsesministeriet har oprettet for at fremme interessen for dette område.

”Specialet af Jakob Højholt er ikke blot fagligt solidt. Det er også i højeste grad praktisk anvendeligt med henblik på fremtidige forbedringer af Beskæftigelsesministeriets indsats,” står der i indstillingen.

I specialet besvarer Jakob Højholt spørgsmålene: ”Hvordan påvirkes organisationers performance af performance information, hvor dårlig performance er hårdt knyttet til en sanktion og god performance er blødt knyttet til en belønning? Og i hvilket omfang kan performanceændringerne siges at være dysfunktionelle eller positive?”

I indstillingen står der også disse rosende ord om Jakob Højholts speciale:

”Specialet er teoretisk og metodisk meget solidt. Det vidner om en stor indsigt i litteraturen om offentlig forvaltning på baggrund af adfærdsmæssige forhold. I specialet inddrages såvel adfærdsændringer som følge af rationelle incitamenter som normbaserede ændringer. Specialet indeholder indledningsvis en interessant teoretisk diskussion af brugen af performance information, og herunder ikke mindst af forskellen mellem ekstern accountability og intern læring samt af spørgsmålet om, hvorvidt de kan og skal sammenblandes i praksis. Endvidere indeholder specialet interessante analyser på organisatoriske reaktionsmønstre på dårlig performance information.

Specialet viser, at kommunerne på beskæftigelsesområdet, der modtager dårlig performance information, ikke performer tilstrækkeligt på tre relevante indikatorer, som er samtalemål, tilbudsmål og et outcomemål for kommunernes ydelsesgrad (faktisk i forhold til forventet). De største ændringer ses på samtaleområdet, hvilket ses som en indikation på, at kommunerne fokuserer på kvantitet frem for kvalitet i form af mere ressourcetunge ydelser. Kommunernes ageren er med andre ord udtryk for strategisk rationelle adfærdsændringer. På baggrund af dette resultat kunne det overvejes at ændre performancesystemet.”

Udvalget, som pegede på Jakob Højholt som årets vinder, består af:
Vicedirektør Morten Fønsskov Greising, Beskæftigelsesministeriet
Professor Flemming Larsen, Aalborg Universitet
Professor Peter Nedergaard, Københavns Universitet (formand)
Professor Vibeke Lehmann Nielsen, Aarhus Universitet

Oops, an error occurred! Code: 202406141314312f099ed5