AUFF Nova til Kristina Bakkær Simonsen

Lektor i statskundskab Kristina Bakkær Simonsen, fra Aarhus BSS på Aarhus Universitet modtager 2,5 millioner kroner fra Aarhus Universitets Forskningsfond til at forske i, hvilken betydning statsborgerskab har for integration.

Kristina Bakkær Simonsen
Lektor i statskundskab Kristina Bakkær Simonsen Foto: AU

Fremmer statsborgerskab indvandreres integration? Sådan lyder forskningsspørgsmålet i Kristina Bakkær Simonsens nye projekt ”Integration effects of citizenship?”, som hun har fået AUFF Nova-bevilling på 2,5 millioner kroner til at besvare.

Spørgsmålet er blevet stillet flere gange tidligere, uden at forskere kan blive enig om et svar. Mens nogle studier viser, at indvandrere med statsborgerskab har større sandsynlighed for at have et job og tjener mere end dem uden statsborgerskab, viser andre studier det modsatte.

Ligeledes forholder det sig med undersøgelser af indvandrernes politiske engagement, hvor nogle studier finder, at statsborgerskab fremmer indvandrernes politiske deltagelse og viden, mens andre studier f.eks. finder, at effekten af statsborgerskab på politisk deltagelse svinder over tid.

Endelig skulle statsborgerskab gerne øge indvandrernes identitetsfølelse og tilknytning over for Danmark, men heller ikke her er fundende entydige. Mens kun et enkelt studie finder denne effekt, foreslår andre forskere, at indvandrere i større grad bliver statsborgere af strategiske grunde.

Ved at bruge unikke data om personer, der har bestået indfødsretsprøven, og kombinere dem med registerdata om personernes indtægt samt surveydata om deres holdninger, tilfredshed og følelse af tilknytning til Danmark vil Kristina Bakkær Simonsen komme tættere på et svar på, hvilken effekt statsborgerskab har på integration.

 

Oops, an error occurred! Code: 20231201205318fe654ede