Ny bog: "International Politik NU"

"International Politik NU. Magtbalance, værdier og samarbejde" er udkommet på forlaget Systime. Grundbogen er redigeret af Tonny Brems Knudsen og Morten Winther Bülow.

19.04.2021 | Anna Christina Prior

Tredje udgave af International Politik NU.

Tredje udgave af International Politik NU er udkommet. Redigeret af Tonny Brems Knudsen og Morten Winther Bülow. Foto: Systime.

Tredje udgave af IPNU er nyskrevet efter en periode med store internationale udfordringer som Brexit, Covid-19 og en stigende modstand mod international regulering og samarbejde.

Grundbogen tager udgangspunkt i elevernes viden og deres forestillinger om, hvad international politik er. I bogens første del får eleverne en værktøjskasse med teorier og metoder til at forstå og forklare international politik. Derefter følger en række kapitler om handlemuligheder i en verden i opbrud: Globalisering, en ny verdensorden, nye stormagter og nye konflikter.

Bogens kapitler er inddelt således:

Kapitel 1: Introduktion om globaliseret international politik.

Kapitel 2: Teoretiske perspektiver og begreber.

Kapitel 3: Lange linjer i historien om den verdensorden, vi lever i.

Kapitel 4: Signalement af den globale økonomiske orden og dens aktuelle problemer.

Kapitlerne 5–8: Globale og regionale stormagter.

Kapitlerne 9–10: Fokus på sikkerhed og sikkerhedsudfordringer.

Kapitlerne 11–13: Normer, demokrati og civilisationer i international politik.

Kapitel 14: Dansk udenrigspolitik i en omskiftelig verdensorden.

Med den klare struktur, der dækker alle dele af kernestofområdet international politik i læreplanen til samfundsfag på A-niveau, understøttes en varieret, aktiverende og differentieret undervisning om de forhold, der bestemmer – og provokerer – spillereglerne i vores verden.

Se iBogen ip-nu.systime.dk for introduktionsvideoer, aktiviteter, quizzer og tematekster. 

Nye bøger